Vrees voor belastingsverhoging

Categories: Ieper|Tags: , , , , |

Gemeenteraad Ieper - 6 juni 2016 Op de gemeenteraad van 6 juni 2016 werden de jaarrekening 2015 en de meerjarenplanaanpassing 5 van stad Ieper besproken. Fractieleider Emmily Talpe vreest dat het stadsbestuur naar platte belastingverhogingen zal grijpen om de budgettaire krapte op te vangen. Ze maande het stadsbestuur aan om eerst in eigen boezem te kijken: streef [...]