AGENDA OCMW-RAAD 26 APRIL 2007

Hieronder de agenda van de openbare zitting van de eerstkomende OCMW-raad.
Onder 12 vindt u het punt dat ik liet toevoegen aan de agenda.
Toevallig onder punt 12?

Iedereen welkom vanaf 18.30 (raadzaal, Rijselstraat 38)!

AGENDA:

 1. Goedkeuring verslag vorige zitting.
 2. Huishoudelijk reglement. Goedkeuring.
 3. Bevoegdheden diverse comités. Goedkeuring.
 4. Secretaris: delegatie handtekening. Kennisname.
 5. Ieper, Voormezele: akte vestiging erfpachtovereenkomst met “VZW Vrije Basisscholen Hollebeke-Voormezele” – formeel besluit.
 1. Ieper, St Jan (Wieltje): vraag om verlenging gebruiksovereenkomst weide.
 2. Samenaankoop gas voor OCMW-eigendommen.
 3. Aankoop laptop raadsleden.
 4. Ieper, Dikkebusseweg 1: vervanging CV-ketel – gunning.
 5. Huize Godtschalck: bruikleenaanvraag tijdelijke tentoonstelling.
 6. Aanduiden vertegenwoordigers voor fusie Ons Onderdak en Zuid-Westhoek.
 7. Vraag van raadslid Emmily Talpe: Mogelijkheid tot samenwerking met de gemeente terzake de ophaling en ter beschikkingstelling aan hulpbehoevenden van de na uitzetting niet opgehaalde meubels en ander huisraad.
 1. Mededelingen.

 

Volgend agendapunt wordt door mij toegevoegd aan de agenda van de OCMW-raad van april:

“Mogelijkheid tot samenwerking met de gemeente terzake de ophaling en terbeschikkingstelling aan hulpbehoevenden van de na uitzetting niet opgehaalde meubels en ander huisraad.”

Tijdens de rondleiding vorige zaterdag voor de mandatarissen naar de buitenstedelijke diensten bemerkte ik dat in een magazijn van de technische dienst de meubels en ander huisraad worden gestockeerd van mensen die uit hun woning zijn gezet.
Indien deze goederen na zes maand niet worden opgehaald, worden zij vernietigd.
Blijkt dat deze goederen heel vaak niet worden opgehaald…
Ik heb daar zetels, tv’s, tafels, stoelen, … in redelijke staat zien staan die een tweede leven zouden kunnen krijgen.

Mijn vraag is dan ook in concreto of er kan gepolst worden bij de gemeente naar de mogelijkheid, om vooraleer tot vernietiging over te gaan, iemand te laten nagaan of er geen bruikbare zaken zijn die via de geijkte kanalen van het ocmw aan hulpbehoevenden kunnen ter beschikking gesteld worden.
Onder voorbehoud uiteraad dat dit alles kan met een minimale administratieve kost.