De voorbije regering nam heel wat gezinsvriendelijke maatregelen, denk maar aan:

– de schoolpremie;
– de dienstencheque;
– de verhoging van de leeftijdgrens voor de aftrek van kinderopvang van drie naar twaalf jaar;
maar ook onrechtstreeks door:
– het homo-huwelijk;
– het wettelijk samenlevingscontract die samenwonenden toelaat rechten te verkrijgen en regelingen te treffen bij een breuk of een overlijden;
– verlaging van de belastingen met 1000 euro voor een alleenstaand, 2000 euro voor een gepensioneerd koppel en met 4400 euro voor een gemiddeld gezin.

Samen met open vld wil ik nog verder gaan door:

– een uitbreiding van de diensten mogelijk met dienstencheques;
– een loopbaan op mensenmaat (zie artikel van 13 mei 2007);
– vereenvoudiging en verdere verlaging van de personenbelasting (fair tax met een verhoogd niet belastbaar minimum inkomen);
– verdere verlaging van de registratierechten wat de drempel tot aankoop van een woning verlagen zal (vooral voor jongeren en mensen zonder spaarboek);
– verlaging van de vennootschapsbelasting en van de loonkosten om meer jobs te creëeren en de koopkracht te verhogen;
– pensioenkloof tussen man en vrouw wegwerken;
– gepensioneerden moeten onbeperkt en onbestraft kunnen bijverdienen als zij dat wensen;
– het minimumpensioen werknemers en zelfstandigen gelijkmaken.

“Een doel is een droom met een deadline.”