Nieuws Archief

8 06, 2009

Verkiezingen 7 juni 2009: Resultaten

Categories: Blog, Ieper|Tags: |

Gisteren trokken we naar de stembus voor het Vlaams Parlement. Vanop de 16de plaats behaalde ik 4981 voorkeurstemmen, waarvan 801 in het kanton Ieper. Nietegenstaande de ontgoocheling omwille van de zware klappen die Open Vld moest incasseren, ben ik toch bijzonder tevreden met mijn persoonlijk resultaat. Ik eindig als 11de in de ranking van de [...]

1 07, 2007

Meerjarenplan

Categories: Blog|Tags: |

Dit jaar dient er binnen het OCMW een nieuw meerjarenplan opgemaakt te worden. Dit plan bestrijkt een periode van minimum drie en maximum zes jaar en bestaat uit: - een strategische nota (met het strategisch plan en de beleidsopties zowel tav de interne (performantie van de organisatie) als de externe werking (invullen behoeften / beschikbare middelen) van het [...]

13 05, 2007

Flexi-arbeidsmarkt

Categories: Blog|Tags: , |

Eén van mijn speerpunten is het inspelen op de noodzaak onze arbeidsmarkt flexibeler te maken. De situatie op vandaag is niet meer die van pakweg dertig jaar terug. Belgische bedrijven moeten meer en meer knokken tegen de buitenlandse goedkoper producerende bedrijven. Het 38u – systeem is een keurslijf geworden voor werkgever en werknemer: Enerzijds [...]

6 05, 2007

Oog voor het (nieuwe) gezin

Categories: Blog|Tags: , |

De voorbije regering nam heel wat gezinsvriendelijke maatregelen, denk maar aan: - de schoolpremie; - de dienstencheque; - de verhoging van de leeftijdgrens voor de aftrek van kinderopvang van drie naar twaalf jaar; maar ook onrechtstreeks door: - het homo-huwelijk; - het wettelijk samenlevingscontract die samenwonenden toelaat rechten te verkrijgen en regelingen te treffen bij [...]

4 04, 2007

Verkiezingen 10 juni 2007 !!!

Categories: Blog|Tags: , |

Wie het nog niet had gehoord of gelezen: Ik ben opgenomen als effectief kandidaat voor de Kamer op de ontwerpkandidatenlijst Open Vld West-Vlaanderen! Het is nog altijd een ontwerplijst, de Open Vld leden van West-Vlaanderen moeten immers nog hun zegen geven aan de vooropgestelde samenstelling (stemmen op de OKL kunt u op www.openvld.be tot donderdag 19 april, 10u)! Een hele eer vind ik [...]