Op donderdag 31 januari 2008, kunt u vanaf 18.30u, opnieuw het openbaar gedeelte van de zitting bijwonen (Raadzaal, Rijselsestraat 38).

Op de agenda staat:

1. Goedkeuring verslag vorige zitting
2. Kennisname schattingsverslag en regeling verkoop 81a 20ca weiland, Abdijmolenstraat, Voormezele
3. Ter beschikking stellen van lokale aan VVF (Vlaamse vereniging Familiekunde) in Godshuis Belle – regeling vergoeding
4. Betaalbaarstelling ereloonnota en vorderingsstaat december – Wateringstraat 23 en 24
5. Gunning brandstof voertuigen OCMW – bekrachtiging
6. Raming wijze van gunnen en wijze van financieren ergonomische stoelen + meubels technische dienst
7. Raming wijze van gunnen en financiering: levering pc’s, notebooks, software en toebehoren
8. Documentenreproductie: aanpassen contract
9. BIN seniorenteam: beslissingen / aanpassingen tengevolge nieuw decreet per 01/03/08
10. Sociale dienst: aanduiding gemachtigd ambtenaar – bekrachtiging
11. ICT dienst: toetreding V-ICT-OM VZW: goedkeuring