Op de zitting van december 2007 had ik enkele opmerkingen geformuleerd aangaande het contract met de WVI (opstal voor het onroerend goed project te voormezele).
Op de zitting van januari kreeg ik de bevestiging dat mijn opmerkingen door het WVI werden aanvaard en de nodige aanpassingen werden doorgevoerd.
Het betrof onder meer een beperking van de schadevergoeding bij vroegtijdige opzeg, de bevestiging van de aanwezigheid van een bouwverzekering en de practische uitwerking voor vorderingen op grond van de 10 jarige aansprakelijkheid eenmaal de opstal eindigt.

De andere punten (zie hieronder):
2. Bevestiging beslissing tot verkoop – bepaling van de berekeningswijze voor de aanvangsprijs bij de openbare verkoop;
3. goedgekeurd;
4. goedgekeurd;
5. Bekrachtiging van de beslissing van het schepencollege om de aankoop van brandstof voor de voertuigen van het OCMW te gunnen aan de partij met de goedkoopste offerte volgende de openbare aanbesteding.
6. raming wordt goedgekeurd, een zevental leveranciers wordt om een offerte gevraagd;
7. raming wordt goedgekeurd, een viertal leveranciers wordt aangeschreven om een offerte te bezorgen;
8. Na de analyse van de kostprijs per afdruk werd een optimalisatieplan opgemaakt dewelke thans uitgewerkt werd in een voorstel van vervanging van de oudere printers en copiers in de Kersekorf, ’t Hofland en de Rijselstraat;
9. goedgekeurd;
10. goedgekeurd, V-ICT-OR VZW (Vlaamse vereniging voor informatie- en communicatietechnologie- verantwoordelijken in het lokale bestuur) wil de efficiëntie en kennis van het lokale bestuur terzake ICT verhogen door middel van onder meer een platform voor uitwisseling van informatie;
11. punt bij hoogdringendheid: goedkeuring eindafrekening Belle Godshuis.