Iedereen welkom donderdag e.k. om 18.30u op de zitting van de OCMW Raad.

AGENDA:

  1. Goedkeuring verslag vorige zitting.

2.      Sociale dienst : Dienstencentrum « De kersekorf » en Netwerk Dorpen : goedkeuring project « telefoonster »
3.      Technische dienst: Dienstencentrum « De kersekorf » – voorstel uitbreiding van het centrum.
4.      Sociale dienst: Dienstencentrum « De kersekorf » – goedkeuring wijzigingen kwaliteitshandboek.
5.      Technische dienst: Ieper, handelshuis Rijselstraat 40 – vraag huurders tot vroegtijdige huurbeëindiging.
6.      Technische dienst: Sint-Jan – verkaveling Wieltje: beslissing tot inrichting als sociale verkaveling en aanvraag subsidie Vlaamse overheid.
7.      Technische dienst: Dikkebusseweg 15A – T hofland: aanbouw lift – aanstelling ontwerper.
8.      Technische dienst: Boomgaardstraat 19 – Doorgangswoning: lot “sanitair en centrale verwarming” – goedkeuring en betaalbaarstelling vorderingsstaat 1.
9.      Technische dienst: Klaverstraat 19/21: verbouwen van twee woningen – lot “Ruwbouw” – goedkeuring  en betaalbaarstelling vorderingsstaat 1.
10.  Algemene administratie: vernieuwing server en netwerk – infrastructuur – gunning.
11.  Algemene administratie en dienstencentra: aankoop ergonomische stoelen – gunning.
12.  Algemene administratie en dienstencentra: aankoop onderhoudsproducten – vaststelling wijze van gunnen, gunning en financiering.
13.  Sociale dienst: vraag van Ons Onderdak ivm woongelegenheden toe te kennen door het OCMW.