Op de vorige raad werden volgende beslissingen genomen (voor de agenda zie het bericht hieronder):

1. Goedgekeurd
2. Het project “telefoonster” wil personen uit hun isolement halen door hen dagelijks of meerdere dagen per week door vrijwilligers te laten bellen.
De doelgroep zijn geïsoleerde eenzame senioren uit Groot-Ieper die amper nog deelnemen aan het dorps- of stadsleven en die tevreden zijn om iemand te horen of te zien.
Er zal geen lidgeld of bijdrage gevraagd worden wat het project des te toegankelijker maakt.
Daar gewerkt wordt met vrijwilligers, is er enkel de telefoonkost die op zich beperkt zal zijn gezien er in aanvang maar een 5 tal personen zullen opgebeld worden.
3. Vastgesteld werd dat de informatie betreffende de uitbreiding nog heel wat vragen opriep zodat het op een latere zitting opnieuw ter sprake zal worden gebracht.
4. Goedgekeurd.
5. Wordt nader onderzocht.
6. Goedgekeurd.
7. Drie architecten bezorgden hun offerte, de best scorende krijgt de opdracht.
8. Goedgekeurd.
9. Goedgekeurd.
10. Goedgekeurd.
11. Toegewezen aan de best scorende.
12. 4 leveranciers van onderhoudsproducten worden aangeschreven.
13. Goedgekeurd.