Iedereen welkom op de zitting van de OCMW-raad op 19 juni 2008 om 18.30u (raadzaal, Rijselsestraat 38).

AGENDA openbare zitting:

1.Verslag vorige zitting. Goedkeuring.2.Technische dienst: Aanpassing huurprijs lokalen Burchtstraat 3. Goedkeuring.3.Technische dienst: Jachtrecht: vraag tot huur loten 41 en 75. Goedkeuring.4.Technische dienst: Vraag tot vervanging bestaand toestel multifunctionelehoutbewerkingmachine combiné: raming, vaststelling wijze van gunnen en financiering.Goedkeuring.5. Financiële dienst: vraag tot aankoop zon- en warmtewerende screens voor de nieuwekantoren van de financiële dienst. Goedkeuring.6. Sociale Dienst: Subsidies sociale en culturele participatie 2008-2009. Goedkeuring.7. Sociale Dienst: Computerlokaal in ’t Hofland: vraag van WVA (Werkgroep Vorming enActie). Goedkeuring.8. Sociale Dienst: Kooklessen voor kansarmen: voorstel Argos. Goedkeuring.9. Vraag van Raadslid Nancy Six i.v.m. kansarmoede.