IEPER – De Leopold III-laan zal haar status van doorgangsweg verliezen. Er komt een barrière tussen het deel van de laan dat bewoond is (de kant dichtst bij de Menenpoort) en het deel waarlangs de fuifzaal Fenix, het speelplein, de camping, de sporthallen en het zwembad liggen.

Er wordt wel een doorgang gelaten voor fietsers en voetgangers die via de fiets- en voetgangersbrug over het vestingwater vlot van de binnenstad naar de recreatiezone zullen kunnen, zoals dat nu ook al het geval is. Door de barrière zal het gemotoriseerd verkeer in twee delen worden opgesplitst.

Enerzijds zal het deel nabij de Menenpoort (het verlengde van het Hoornwerk) toegankelijk zijn tot aan de barrière, waardoor de bewoners van Hoornwerk en Leopold III-laan, maar ook van de zijstraten ervan (o.a. Vaubanstraat) vlot hun huizen kunnen bereiken. Ook de randparking zal zo vlot bereikbaar zijn. Anderzijds zal het verkeer van en naar de recreatieve en de sportzone via de Karel Steverlyncklaan moeten komen.

Voor de toeristenbussen, die hun passagiers dagelijks naar de Last Post-plechtigheid onder de Menenpoort brengen, zal een keerpunt worden aangelegd op de Leopold III-laan ter hoogte van het Hoornwerkpark. Daar zal een keercirkel worden aangelegd met een diameter van 23 meter. Hiervoor zal 150 vierkante meter van het parkgebied worden ingenomen.

De kostprijs van de ingrepen wordt geraamd op 57.000 euro. Door de hele ingreep zal ook de groene corridor kunnen doorgetrokken worden naar de Vestingen. (bron: Het Nieuwsblad)