Bestuursverkiezingen Open Vld Ieper

Zoals eerder werd gemeld kunnen de leden van Open Vld Ieper komende zaterdag, 18 oktober, stemmen over het bestuur van de afdeling Open Vld Ieper én diens voorzitter in de komende legislatuur.

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat Open Vld in Ieper méér kan betekenen én bereiken! Met een gestructureerde organisatie, een dynamische groep bestuurders, constructieve en regelmatige vergaderingen, lokale acties, oor voor wat er mank loopt en concrete voorstellen, kunnen we het verschil maken!

Ieper verdient een respectabele liberale partij die op een georganiseerde manier de belangen van de Ieperlingen kan verdedigen.

Na rijp beraad en overleg met diverse collega politici, heb ik dan ook besloten mij kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van Open Vld Ieper.

Bent U lid van de afdeling Ieper? Dan hoop ik van harte dat U even tijd maakt om zaterdagvoormiddag Uw stem uit te brengen en samen met mij Open Vld Ieper nieuw leven in te blazen.


Elke stem telt, ook de Uwe!!!!

 

 

Waar moet U zijn? Surmont de Volsbergestraat 48, Ieper (kantoor Liberale Mutualiteit)

Hoe laat? Van 9u tot 12.30u (vergeet Uw lidkaart niet mee te brengen!).