Voor de agenda: zie de posting de dato 26.10.2008.
Niet alle punten worden in extenso behandeld.

1. Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.
2. Het handelspand gelegen in de Rijselsestraat 40 komt vrij per 31 maart 2009. Beslist wordt om het opnieuw te verhuren als handelspand en dit via een beperkt openbare procedure. In de loop van januari 2009 zal hier de nodige publicatie voor gebeuren zodat gegadigden zich kunnen aanbieden.
3. In de vorige zitting werd beslist om voorlopig alle vragen tot pachtoverdracht on hold te zetten en dit met het oog op het uitwerken van een systeem van toekenning. Gezien de pachtprijzen wettelijk vast leggen wat maxima betreft, is een toewijzing op basis van hoger opbod niet mogelijk en moeten andere criteria uitgewerkt worden. Een voorstel terzake zal uitgewerkt worden door de CD&V fractie. We volgen dit verder op.
4. goedgekeurd.
5. goedgekeurd.
6. goedgekeurd.
7. De procedure voor de aankoop van een bestelwagen wordt opgestart. Alle officiële merkgarages uit Ieper worden aangeschreven. Daar het merk Fiat niet op de lijst stond, liet ik deze toevoegen.
8. toegewezen aan leverancier met de beste offerte.
9. toegewezen na technisch onderzoek cfr. beste prijs/kwaliteit.
10. goedgekeurd – banken worden aangeschreven en dit komt daarna terug voor.
11. goedgekeurd. Ik stelde de vraag of nog andere banken worden aangesproken voor dergelijke producten. Dexia is weliswaar de huisbankier en concentreert zich voor een belangrijk deel op de non-profit sector maar dit neemt niet weg dat er navraag kan gedaan worden bij andere instellingen nr gelijkaardige producten. Dit zal in de toekomst in acht genomen worden stelt de voorzitter.
12. goedgekeurd: de prepaid kaart wordt ingevoerd als een veilig alternatief voor het uitschrijven van cheques of cash uitbetalingen bij hoogdringendheid.
13. goedgekeurd: alle OCMW’s die participeren in het VOT keurden deze borgstelling goed. Het leidt immers tot een belangrijke interestdaling.
14. goedgekeurd.
15. goedgekeurd.
16. De heer Danny Gouwy (sp.a) diende zijn ontslag in als vertegenwoordiger van het OCMW in het RSVK (regionaal sociaal verhuurkantoor). Nancy Six (Vl. Belang) en ikzelf waren kandidaat. Met meerderheid (8 – 1) werd ik verkozen als nieuwe vertegenwoordiger.
17. Mevrouw Sabine Rouseu werd unaniem verkozen als vertegenwoordiger van het OCMW in de vereniging “Basiseducatie”.