Vandaag bloklettert de Tijd dat de Europese Commissie de verplichte opmaak en neerlegging van jaarrekeningen voor kleine bedrijven wenst af te schaffen.

Waar het eerst de ondernemingen betrof die minder dan tien werknemers hebben, een omzet lager dan 1 mio eur en een balanstotaal van 500.000 euro zou er nu al een voorstel op tafel liggen om dit uit te breiden tot ondernemingen met minder dan 20 werknemers, een omzet van 2 mio euro en een balanstotaal van 1 mio euro.
De gevolgen voor de boekhouders, accountants en revisoren in ons land zijn niet te overzien.

Ook stelt zich de vraag of banken en leveranciers hier geen bedenkingen zullen opperen. Immers zij wenden zich nu tot die (openbare) jaarrekening om de solvabiliteit van hun klant resp. ontlener te verifiëren.
De KMO zelf zal de vermindering van de administratieve last en vooral kost, naar ik veronderstel, toejuichen.

Minister Van Quickenborne verklaart alvast zich in te spannen om een volledig wegvallen tegen te houden.
Een tegenvoorstel in de vorm van een vereenvoudigde balans voor de KMO moet soelaas kunnen bieden.

Wordt vervolgd…

Bron: “De Tijd”, 31.10.2008