Iedereen wederom welkom op de zitting van de OCMW-raad op donderdag 30 oktober 2008.

De zitting start om 18.30, raadzaal OCMW, Rijselsestraat 38.

 

AGENDA openbare zitting:

 1. Verslag vorige zitting. Goedkeuring.
 2. Technische dienst: Ieper, Rijselsestraat 40 – verhuring handelshuis. Goedkeuring.
 3. Technische dienst: vraag van pachter Gilbert Sticker i.v.m. aftekenen pacht t.v.v.

nieuwe eigenaar. Goedkeuring.

 1. ICT: Aanpassing raadzaal aan de moderne ICT-mogelijkheden. Goedkeuring.
 2. Technische dienst: Ieper, huizen Wateringstraat 23 en 24 – Vorderingstaten 11 en 12

van lot “ruwbouw” – betaalbaarstelling factuur van aannemer bvba Bien Bâti.

Goedkeuring.

 1. Technische dienst: Ieper, doorgangswoning Boomgaardstraat 19. Eindafrekening van

lot “schrijn- en timmerwerken en keuken” – betaalbaarstelling eindfactuur van

aannemer nv Santy. Goedkeuring.

 1. Aankoopdienst: aankoop bestelwagen technische dienst: raming, bestek, wijze van

gunnen en financiering. Goedkeuring.

 1. Aankoopdienst: aankoop meubilair ‘t Hofland: gunning. Goedkeuring.
 2. Aankoopdienst: aankoop multifunctionele houtbewerkingmachine: gunning.

Goedkeuring.

 1. Financiële dienst: Aangaan leningpakket: raming, bestek, wijze van gunnen en

financiering. Goedkeuring.

 1. Financiële dienst: Toetreding tot product Dexia: “wedersamenstelling huurwaarborg”.

Goedkeuring.

 1. Financiële dienst: Toetreding tot product Dexia: prepaid kaarten. Goedkeuring.
 2. VOT: Financiering van investeringen – waarborg door participerende OCMW’s.

Goedkeuring.

 1. Sociale dienst: Model overeenkomst tot terbeschikkingstelling doorgangswoning en

model huishoudelijk reglement doorgangswoning. Goedkeuring.

 1. Dienstencentrum: computerlokaal in ’t Hofland en de Kersecorf:

samenwerkingsovereenkomst OCMW Ieper/vzw WVA. Goedkeuring.

 1. Secretariaat: vervanging raadslid Gouwy als vertegenwoordiger van het OCMW in

het RSVK.

 1. Sociale Dienst – Basiseducatie: aanduiding vertegenwoordiger.

16:16 Gepost in Actualiteit