Op heden verscheen zowel in het Nieuwsblad als in de Standaard een artikel over de bestuursverkiezingen van Open Vld Ieper.
In tegenstelling tot deze berichtgeving en zoals reeds eerder gemeld is er tot op vandaag evenwel NOG GEEN UITSPRAAK gedaan door de Statutaire Commisie van Open Vld in Brussel.
Deze zal pas volgende week, vermoedelijk maandag, een uitspraak doen over enerzijds de vraag of er sprake is van absolute meerderheid en anderzijds over de klacht ingediend betreffende de organisatie en het verloop van de verkiezingen.
Deze klacht werd ingediend door zeven personen waaronder mezelf, vier bestuursleden (vorige en eigenlijk nog huidige bestuur), twee kandidaat-bestuurders en getuigen van de verkiezingen op 18 oktober jl.
Gezien het lopende onderzoek door de Statutaire Commissie wensen wij nog geen details te geven over de concrete inhoud van de klacht.
Maandag jl, 27 oktober, werden beide partijen gehoord door de Statutaire Commissie.
We wachten nu haar uitspraak af