In tegenstelling tot andersluidende berichtgeving in de pers is er nog geen officiële beslissing van de Statutaire Commissie van Open Vld in Brussel betreffende de uitslag van de bestuursverkiezingen in Ieper.

Deze commissie zal zich pas volgende week buigen over enerzijds de vraag of er sprake is van “absolute meerderheid” en anderzijds of de verkiezingen op een statutair correcte en onpartijdige wijze zijn verlopen.

Toch nog even afwachten dus!