BESTE WEST-VLAMING,

7 juni nadert met rasse schreden.

Verkiezingen zijn bijzonder belangrijk voor uw toekomst en die van uw omgeving.
Zeker in deze woelige economische tijden zijn de keuzes die we maken op 7 juni cruciaal.
Het is immers net nu dat de juiste beslissingen moeten worden genomen!

Als kandidaat voor het Vlaams Parlement ga ik dan ook eigenzinnig rechtdoor voor:

–          méér ruimte om te ondernemen: soepelere uitbreiding van bedrijventerreinen, minder administratieve rompslomp, minder belastingdruk, kredietverstrekking verzekeren, ..;

–          méér vrijheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt: een flexibele invulling van de arbeidstijd, een uitbreiding van de toegelaten studentenarbeid (onder meer als vangnet naar de horeca toe), overuren of bijverdienen na pensioenleeftijd mag geen fiscale kater betekenen;

–          vrije concurrentie: het wegnemen van verstorende beperkingen teneinde te komen tot een transparante, efficiënte en eerlijke vrije markt met betere en goedkopere producten & diensten voor U als consument;

–          prompte stappen naar een degelijke ontsluiting van de Westhoek: er moet meteen werk gemaakt worden van een betere verbinding richting kust;

–          betaalbaar wonen onder meer door de afschaffing van de onroerende voorheffing op de eerste en enige eigen woning;

–          een efficiënte overheid;

–          méér transparantie en klare taal op het politieke podium, met respect voor de scheiding der machten;

–          …

Wie mij kent weet dat ik alles op alles zal zetten om ondernemingszin, werklust en creativiteit aan te moedigen!
Ik hoop vurig op Uw stem te mogen rekenen.
“Optimism is a force multiplier.” (Colin Powell)