Zondag trekken we met z’n allen naar de stembus. Ik geef u alvast tien redenen om te kiezen voor een nieuwe start mét Open Vld.

1. Geen belastingverhogingen op werken, sparen of investeren
Ons land kent de hoogste belastingdruk van Europa. Nog hogere belastingen zal alleen maar jobs vernietigen. De politiek mag het tekort dus niet verhalen op mensen die hard werken, wat spaargeld opzij hebben gezet of een eigen huis hebben gekocht. De overheid moet zelf op dieet.

2. Lasten op arbeid doelgericht verlagen, zodat we meer jobs creëren
Belastingen op arbeid moeten verschoven worden naar belastingen op vervuiling en verbruik. De loonkosten op de laagste lonen moeten naar omlaag zodat werken altijd minimum 250 euro meer opbrengt dan niet-werken. Alleen zo creëeren we jobs en maken we werken aantrekkelijk.

3. Nultolerantie in probleemwijken
We maken buurten weer veilig met nultolerantie en een kordate aanpak van jeugdcriminaliteit. Er moet een snelrecht komen voor stedelijke criminaliteit en met een Kaalplukwet leggen we criminele bendes droog.

4. Samenvallende verkiezingen
De afgelopen tien jaar moesten mensen zeven keer gaan stemmen. Dat is van het goede teveel. Alleen door samenvallende verkiezingen om de vijf jaar kunnen er krachtige en stabiele regeringen komen die de problemen aanpakken in plaats van voor zich uit te schuiven.

5. De overheid moet besparen
De komende jaren gaan 25.000 ambtenaren op pensioen. We maken de overheid slanker en efficiënter. Slechts één op vijf van de ambtenaren die op pensioen gaan, worden vervangen. Bij de veiligheidsdiensten en op justitie vervangen we iedere ambtenaar want op veiligheid bespaar je nooit.

6. Wie een laag loon heeft belonen door minder belastingen te laten betalen
Werken moet altijd lonen. Nu is het verschil tussen een uitkering en een laag loon vaak nog te klein. Daarom trekken we voor de laagste lonen de belastingvrije som op tot 7.000 euro. Het verschil tussen werken en niet werken moet altijd minstens 250 euro zijn.

7. Werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd
Open Vld wil dat de werkloosheidsuitkering beperkt is in de tijd. In het begin moet de uitkering hoger zijn dan nu, maar nu twee jaar stopt de werkloosheidsuitkering. Zo vangen we ontslag beter op en zorgen we ervoor dat mensen sneller een nieuwe job aannemen.

8. Een staatshervoming die zwaartepunt van bevoegdheden bij de regio’s legt
Open Vld wil dat het zwaartepunt naar de regio’s verschuift. Vlaanderen, Brussel en Wallonië moeten niet alleen meer bevoegdheden, maar ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkomsten. De dingen die we omwille van schaalgrootte beter samen kunnen doen – denk maar aan politiek, justitie, buitenlandse zaken en defensie – blijven we samen doen. Alleen zo kunnen we de uitdagingen die voor ons liggen – de vergrijzing, efficiëntere overheden, de vergrijzing en het wegwerken van het tekort – goed aanpakken.

9. Gepensioneerden onbeperkt laten bijverdienen
Als je als gepensioneerde wat wil bijverdienen, mag je daar niet voor gestraft worden.

10. De laagste pensioenen optrekken boven armoedegrens
In ons land leeft één op vier van de gepensioneerden vandaag onder de armoedegrens. Dat is onaanvaardbaar. Daarom wil Open Vld dat de sociale partners de middelen van de Welvaartsenveloppe prioritair inzetten op de verhoging van de oudste en laagste pensioenen.