De verlaging van de brugpensioenleeftijd tot 50 jaar is een totaal verkeerd signaal. Open Vld vraagt dat de regering in lopende zaken volgende week het dossier bespreekt. Dat zegt Open Vld-voorzitter Alexander De Croo in reactie op het nieuws dat federaal minister van Werk Joëlle Milquet van plan is om voor de werknemers van Opel Antwerpen de brugpensioenleeftijd te verlagen tot 50. “Natuurlijk moeten we solidair zijn met de mensen die door de sluiting van Opel Antwerpen hun job verliezen. Maar dat doe je door hen op weg te helpen naar een nieuwe job, niet door hen op hun vijftigste te dumpen in de dure regeling van het brugpensioen.”
Bij bedrijven in herstructurering kan de federale minister van Werk normaal gezien zonder enig overleg met haar collega-ministers eenzijdig beslissen om de brugpensioenleeftijd te verlagen. “De federale regering bevindt zich in lopende zaken en moet bijgevolg voorzichtigheid aan de dag leggen. Daarom vraagt Open Vld dat het dossier op 20 juli op de ministerraad wordt besproken. Zeker omdat het hier om een belangrijke politieke beslissing gaat.“

Een kwestie van solidariteit

Alexander De Croo begrijpt dat het voornemen van Joëlle Milquet heel wat mensen tegen de borst stoot. “Niet alleen geeft ze aan mensen van vijftig de boodschap dat ze er niet meer toe doen. Dit soort van regelingen zijn gewoon niet langer betaalbaar. Het is ook een kwestie van solidariteit tussen de generaties. Om onze pensioenen ook in de toekomst nog te kunnen betalen, zullen meer mensen langer aan de slag moeten blijven. Brugpensioen vanaf 50 staat haaks op die doelstelling.”

Open Vld wil daarom dat de nieuwe federale regering het brugpensioen laat uitdoven, gekoppeld aan maatregelen die oudere werknemers meer kansen moeten geven op de arbeidsmarkt. “In plaats van oudere werknemers af te schrijven en hen een dure uitstapregeling te bezorgen, zou men veel beter investeren in een sterkere begeleiding voor 50-plussers die hun job verliezen,” zegt Alexander De Croo. “Maar ook het aanwerven van 50-plussers moet aantrekkelijker worden gemaakt. Dat kan door een selectieve loonkostverlaging. Nu prijst men in ons land de kostbare ervaring uit de markt.”

Vlaamse regering speelt verstoppertje

Open Vld verbaast zich trouwens over de zeer eigenaardige houding van de Vlaamse regering in dit dossier. Vlaamse parlementsleden Patricia Ceysens en Annick De Ridder: “Gevraagd naar haar advies, weigert de Vlaamse regering te antwoorden. Maar de minister van Werk uit op de radio wel zijn bedenkingen. Intussen zegt Kris Peeters dat Joëlle Milquet verstoppertje speelt. Maar geen advies geven, is dat dan geen verstoppertje spelen, mijnheer de minister-president? Als Philippe Muyters bezwaren heeft, waarom zegt de Vlaamse regering dat dan niet? Van een Vlaamse regering die te pas en te onpas over zichzelf zegt dat ze een hechte ploeg is die kordaat beslissingen durft te nemen, mag je meer duidelijkheid verwachten.”