5 REDENEN WAAROM WE BELGIË NIET MOGEN SPLITSEN

1. Omdat u het niet wil. De separatisten zijn een minderheid. Elke peiling leert dat slechts een minderheid ‘ja’ antwoordt op de vraag of België moet ophouden te bestaan, ook in Vlaanderen.

2. Brussel. Wie België wil splitsen moet een oplossing bedenken voor Brussel en onze hoofdstad lijkt een onontwarbaar kluwen. Brussel was ooit een Nederlandstalige stad, maar dat is de hoofdstad al lang niet meer. Vlamingen noch Walen willen verzaken aan Brussel. Logisch, de hoofdstad is goed voor 20 procent van het nationaal inkomen.

3. De economische markten zouden slecht reageren op een splitsing. De kredietratingbureaus dreigen nu al met een ratingverlaging alleen maar omdat het wat langer duurt om een regering te vormen. Ze gaan meedogenloos toeslaan als België echt zou ophouden te bestaan. De openbare schuld moet, bij een scheiding, immers ook worden verdeeld. Het gaat om 330 miljard euro. Met welke verdeelsleutel dit wordt overgedragen aan Vlaanderen en Wallonië en (misschien ook) Brussel, kan boeiende debatten opleveren. Als de verdeelsleutel gelinkt wordt aan de belastinginkomsten, zou Vlaanderen bijvoorbeeld 219 miljard euro op zich moeten nemen.

4. Brussel is de zetel van heel wat internationale instellingen. Naast de duizenden EU-ambtenaren, werken nog veel andere ‘Brusselaars’ voor internationale instellingen. Meer dan 120 internationale instellingen hebben een zetel in onze hoofdstad. Meer dan 1400 niet-gouvernementele internationale organisaties ook. Na Washington zijn er nergens meer lobbyisten actief dan in Brussel. Al deze instellingen en organisaties zouden het moeilijk hebben met een veranderd statuut van hun thuisbasis.

5. Een splitsing is veel duurder dan een staatshervorming. Net zoals het duurder is om gescheiden te zijn en elk een huishouden te moeten beredderen, dan getrouwd te blijven en één huishouden te hebben. Bovendien weten we dankzij de Plantentuin van Meise hoe moeilijk en moeizaam een scheiding gaat in ons land. Wat tijd kost, kost meestal ook geld.

Het merk België biedt een meerwaarde. Brussel is nog het best gekend als naam in het buitenland. België al iets minder. Wallonië en Vlaanderen zouden jaren nodig hebben om zichzelf op de kaart te zetten.