Ieper (Kunstenaarswijk) – 2 jaar lang roept CD&V Ieper bij monde van verschillende schepenen en haar burgemeester dat de uitbreiding van de industriezone zeker niet achter de Kunstenaarswijk komt. Haar motivatie hiervoor was zeer duidelijk: ” Deze locatie komt niet in aanmerking voor bedrijvigheid gezien de omliggende bewoning – zelfs met een doordachte buffering. Door de omliggende bewoning zal de nood aan buffering (en dus verlies aan landbouwgrond) onevenredig groot zijn. Bovendien zijn de bestaande ontsluitingen niet voorzien op zwaar vrachtverkeer.”

kleuterschool én kinderdagverblijf

Zij maakten zich hierbij ook zorgen over de toekomst van de kleuterschool en kinderdagverblijf in de Oude Veurnestraat. Waarbij ze een modernisering en uitbreiding voorop stelden.

Pilkem Ridge

Mede hierom stelde het stadsbestuur een uitbreiding van de industriezone richting Boezinge voor. Maar dat was buiten de fata morgana van Pilkem Ridge gerekend. De provincie die zich beroept op het vermeend historisch belang van deze site, wil niet dat er op Pilkem Ridge een industriezone komt. Een standpunt dat te verwachten was, want op die basis werd ook de verlenging van de A19 op deze locatie vakkundig genekt. Zeg nu zelf, een industiezone bovenop het “belangrijkste slagveld” uit WOI getuigd van weinig respect, aldus de dienst Onroerend Erfgoed die hierbij expliciet verwijst naar het torpederen van de verlenging van de A19 door de Vlaamse regering.

Bocht

Dan toch maar de Kunstenaarswijk moeten ze gedacht hebben in het schepencollege. Gedeputeerde Patrick Van Gheluwe (SP.A) van de provincie: “Het gaat om een 42 hectare groot gebied tussen de Noorderring, Diksmuidseweg en Veurnseweg. In eerste fase komt er 25 hectare industrie.” De provincie hoopt te kunnen starten in 2013 met de ontwikkeling, maar dat lijkt wel heel optimistisch.

bron: HLN 14/09/2011