We beleven turbulente tijden: banken die als kaartenhuisjes in elkaar storten, miljarden euro’s die de deur uitvliegen, gevestigde politici en belangenorganisaties die van hun voetstuk vallen … . En dat alles terwijl de echte problemen van onze tijd, zoals de vergrijzing van de bevolking, als een tsunamie op ons afkomen. Het is duidelijk dat de antwoorden van gisteren, niet langer de oplossing zijn op de problemen vandaag. Het vooruit schuiven van de problemen, zoals de laatste jaren wordt gedaan, is puur kiezersbedrog. Het legt quasi onmenselijke lasten op volgende generaties,op uw kinderen en kleinkinderen. Ook in Ieper ontsnappen we niet aan dit fenomeen!

Gelukkig staat er een nieuwe lichting politici op in bijna alle Vlaamse partijen die beseffen dat de oude recepten niet langer werken. Dat we dringend de koe bij de horens moeten grijpen, om groter onheil te voorkomen. Een aanpak die botst met de heersende politieke cultuur die alles laat aanmodderen in filosofische enerzijds-anderzijds discussies.

Maar ook de bevolking laat van zich horen, via allerlei Internet websites en fora vinden ze elkaar en uiten hun mening. De zwijgende meerderheid bestaat niet meer, de mensen nemen geen genoegen meer met politiek zonder uitleg. Ze hebben de buik vol van achterkamertjes en stiekem bedisselde beslissingen. Ze willen een transparantie politiek, een politiek die doet wat ze zegt en zegt wat ze denkt.

Als ik zeg dat de politiek faalt, gaat het eigenlijk over de particratie die ons land en onze stad Ieper regeert. Niemand die twijfelt aan de waarde van het democratisch systeem en het principe van representativiteit, maar de politieke partijen en de zuilen waarop ze zijn gebouwd wankelen. Voor de verkiezingen worden allerlei beloftes gemaakt, die na de verkiezingen even snel worden ingeslikt.

Ik hoop dat de Open Stadslijst de Ieperlingen weet wakker te schudden, en de belofte van meer inspraak kan waarmaken. Het is hierbij de bedoeling dat we politici uit diverse partijen verenigen met gedreven niet-partij-gebonden Ieperlingen. Het is geen initiatief omdat de partij het wil, maar omdat wij de mening van de Ieperling serieus nemen. Veel Ieperlingen zijn immers sterk begaan met onze stad, maar voelen zich in geen enkele partij thuis. Waardoor hun waardevolle inzichten versnippert geraken over verschillende partijen en meestal verloren te gaan. Met dit project willen we de partijen en hun zuilen overstijgen, zodat we ons op de Ieperse belangen kunnen focussen.

Het is nog te vroeg om namen te noemen. Wie op de lijst zal komen te staan, zal duidelijker worden de volgende maanden. We willen vooral positieve Ieperlingen verbinden in één platvorm. Een dergelijk ambitieus project kan maar succesvol zijn als ze de klassieke partijpolitiek overstijgt, ook onafhankelijke Ieperlingen zijn dus welkom. We gaan dus bewust op zoek naar nieuwe mensen met sprankelende ideeën. Naar Ieperlingen met een hart voor hun stad, dorp of wijk. Het is hierbij vooral de bedoeling een sterk draagvlak te creëren. En de lat ligt hoog, het moet het beste wat onze stad biedt aan mensen en ideeën op een frisse en originele manier samenbrengen.

Samen willen we een breed programma uitwerken met concrete voorstellen rond alle relevante thema’s. Het debat over de toekomst moet open gevoerd worden.

Ongetwijfeld zal dit initiatief op de korrel genomen worden door het ‘ancien regime’ en haar zuilen omdat zij het als vorm van zwakheid beschouwen als politici beroep doen op de bevolking. Ze gaan er al te vaak vanuit dat politici het allemaal beter weten dan de gewone burger.

 

Emmily Talpe

Voorzitter Open Vld Ieper