Tegen eind dit jaar worden de eerste percelen van de Ieperse duurzame wijk De Vloei te koop aangeboden. De oppositie had problemen met de voorrangsregels voor Ieperse inwoners en twijfelde aan de duurzaamheid van het project.

Ieper De wijk De Vloei ligt net buiten het centrum van Ieper tussen de Zonnebeekseweg,de Meenseweg en de Kruiskalsijdestraat. Dewegwerkzaamheden zijn volop aan de gang en moeten tegen eind dit jaar afgerond zijn.

‘Na de voorlopige oplevering kunnen we beginnen bouwen. We denken dat we tegendecember een verkoopavond zullen organiseren’, klinkt het bij schepen van Stadsuitbreiding Dominique Dehaene (CD&V/N-VA).

Stad Ieper zal in totaal 40 sociale kavels met deeltuin en 56 vrije bouwkavels met of zonder deeltuin verkopen in drie verkoopsfasen. Begonnen wordt er aan de zijde van deZonnebeekseweg. Fase een en twee voorziet in 25 sociale en 25 vrije bouwkavels. De rest vande kavels wordt door partners als de WVI, Imfiro en de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak aangeboden.

Ieper legt bij de verkoop van de sociale kavelsde nadruk op het al dan niet wonen en werken in Ieper. Die voorrang werd vastgelegd door degemeenteraad. ‘Wie zes jaar hier woont of woonde of hier werkt, klimt hoger op de lijst’, zegt schepen van Huisvesting en Stadsuitbreiding Dominique Dehaene (CD&V/N-VA).

Emmily Talpe (Open VLD) vroeg zich af die prioriteitenregeling wel rechtsgeldig is. ‘Het grondwettelijk hof heeft eind 2013 deze voorwaarde vernietigd omdat ze niet in overeenstemming is met de Europese regelgeving. Ook het Europees Hof van Justitie oordeelde eerder al dat die regels defundamentele rechten van kopers of huurders beperken.’

SP.A had vooral twijfels over de duurzaamheidvan De Vloei, ooit aangekondigd als deduurzaamste wijk van het land. ‘Het energiepeil mag E-4O zijn. Tegen 2020 is er echter al sprakevan een E-peil van E-35. Het wordt dus in feite een heel gewone wijk, weliswaar met weinig garages en geen aardgasaansluiting. Spijtig dat we de boot misten om in dit dossier toonaangevend te zijn.’

Daarnaast zijn er ook inkomensvoorwaarden ende te bouwen woning moet winddicht zijn vierjaar na aankoopakte van de grond. Deverkoopsvoorwaarden voor de vrije kavels zijn minder streng. ‘Kopers zijn verplicht een eventuele andere woning binnen de vier jaar na aankoop in De Vloei te verkopen. Binnen devijf jaar moet je er effectief wonen. Deverkoopprijs van de kavels zonder deeltuin is 145 euro per vierkante meter met deeltuin 165 euro.’

TOMMY HUYGHEBAERT ■

Bron: Het Nieuwsblad – 3 juni 2015