Emmily Talpe dringt aan op de aanpak van de ‘kinderziekten’ van de vernieuwde stationsomgeving. Emmily had het over het ontbreken van een efficiënte afstelling van de verkeerslichten die dan nog eens op een zakdoek bij elkaar liggen. Ook verwees ze naar de onduidelijke situatie aan de druppelrotonde in de Capronstraat en de onduidelijkheid voor fietsers en voetgangers aan het kruispunt met de Oudstrijderslaan. Er is volgens haar bovendien onvoldoende voorsorteerruimte richting centrum.

Afgelopen zaterdag 3 oktober werd de vernieuwde stationsomgeving plechtig geopend met een volksfeest. De herinrichtingswerken zijn voorbij en de straten en pleinen liggen er veel aangenamer en netter bij, en dat mocht gevierd worden. Op die manier wou het stadsbestuur de bevolking danken voor het geduld tijdens de werkzaamheden. Om 15u waren er een aantal toespraken van Burgemeester Jan Durnez, schepen Stephaan De Roo, Schepen Dominique Dehaene en Yvan Bellaert van De Lijn. Er was een toeristisch treintje, muziek, kinderanimatie en een gratis drankje.

Yvan Bellaert, manager Mobiliteit en Externe Relaties van de De Lijn zei dat Ieper gezien wordt als een belangrijk vervoersknooppunt. De Lijn investeerde 1,3 miljoen euro in het nieuwe busstation met zeven perrons en een centrale luifel met Lijnwinkel, chauffeursruimte en wachtruimte. De opening hiervan wordt verwacht in het najaar. Deze investeringen zouden al een stijging van het aantal reizigers gebracht hebben met 20 procent.

Burgemeester Jan Durnez (CD&V) was in zijn toespraak uiterst tevreden met de nieuwe prachtige omgeving waarin de reiziger in Ieper toe komt. Na een wandeling in het heraangelegd stadspark ben je binnen enkele minuten wandelen in het centrum van de stad. De stad investeerde drie miljoen euro in het project. Hij herinnerde ons ook nog aan de geplande afbraak van het verlaten goederenstation nabij de Dikkebusseweg.

Onder de talrijke aanwezigen waren vooral positieve reacties te horen. Toch is de tevredenheid onder de gewone Ieperling niet algemeen. Er zijn nogal wat puntjes van kritiek, schoonheidsfoutjes zeg maar.

Vaak gaat het hier dan over de verkeerslichten: zo zouden drie lichten op een vrij korte afstand, van het goede teveel zijn. Men vindt vooral dat de lichten niet synchroon zijn afgesteld. Soms moet je er tot drie keer stoppen om van de Dikkebusseweg tot de Capronstraat te komen en omgekeerd. Weggebruikers hebben, vooral tijdens de piekmomenten, constant het gevoel dat ze er stil staan. De lichten ter hoogte van het Perron kunnen bij sommigen op weinig begrip rekenen: voetgangers en fietsers moeten ook daar op een knop drukken en wachten, terwijl autobestuurders er stil staan. Er lijkt op heel wat momenten niemand te bewegen. Ook aan het kruispunt met de Dikkebusseweg lijkt niet alles gesmeerd: de lichten zouden er de vlotte circulatie van –en naar de Dikkebusseweg vertragen. Bovendien zouden de lichten aan dit kruispunt niet synchroon werken voor fietsers en voetgangers. Voor voetgangers die staan te wachten is het niet altijd duidelijk zichtbaar wanneer het voetgangerslicht verspringt. Voor fietsers die het kruispunt dwarsen richting Oudstrijderslaan zou het niet duidelijk waar te rijden en automobilisten weten niet altijd waar ze fietsen mogen verwachten.

Aan de boterplas ligt een smal dolomieten voetpad naast een vrij breed fietspad. Voetgangers en fietsers verplaatsen zich door elkaar waardoor het voor fietsers vaak slalommen wordt.

De vernieuwingen aan het stationspark worden als zeer positief ervaren: het veiligheidsgevoel is er toegenomen en het park oogt er terug fris en aangenaam. Wel wordt er gevreesd dat het mooie groen niet mooi onderhouden zal worden en er al gauw zal uitzien als een wildernis. De straten en wijken schreeuwen nu al vaak naar onderhoud.

Fietsers die rijden in de Fochlaan richting Capronstraat, snappen niet altijd hoe ze hun weg, vooral richting Poperingseweg moeten verder zetten. Omgekeerd hetzelfde probleem: het is niet echt duidelijk hoe ze moeten rijden van de Capronstraat naar de Fochlaan. Sommige fietsers rijden gewoon rechts op de rijweg in plaats van op het fietspad.

In de Maloulaan zetten nogal wat ouders hun kinderen af aan de Fiersstraat nabij de Heilige Familie-Lyceum. Die bestuurders willen hun weg verder zetten naar de Fochlaan maar moeten door de gewijzigde rijrichting in de Grachtstraat een nutteloze omweg maken via het station. Dit geeft nodeloos extra verkeer aan de stationsbuurt en veroorzaakt een nieuwe file vanuit de Maloulaan richting Colaertplein.

In de Ieperse gemeenteraad van maandagavond 5 oktober, kwam  de oppositie met Philip Bolle (SP.A) en Emmily Talpe (Open Ieper) terug op de talrijke “kinderziekten” van de afgewerkte stationsbuurt.

Philip Bolle (SP.A) noemde de druppelrotonde aan de Capronstraat alvast een pestmaatregel en hekelde het nodeloze wachten aan de betuttelend geprogrammeerde lichten.

Emmily Talpe (Open Ieper) had het over het ontbreken van een efficiënte afstelling van de verkeerslichten die dan nog eens op een zakdoek bij elkaar liggen. Ze verwees naar de onduidelijke situatie aan de druppelrotonde in de Capronstraat en de onduidelijkheid voor fietsers en voetgangers aan het kuispunt met de Oudstrijderslaan. Er is volgens haar bovendien onvoldoende voorsorteerruimte richting centrum.

Schepen Dominique Dehaene (CD&V) antwoordde dat de problemen met de verkeerslichten al meermaals zonder resultaat werden doorgegeven aan het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer).

“Vandaag werd beslist om binnenkort de toplaag in de Maloulaan te vernieuwen. Er komt ook een kiss-and-ridezone” aldus Dehaene.

 

Bron: Bouwend Ieper (5 oktober 2015)

Dit artikel werd origineel gepost op de blog van Bouwend Ieper (bouwendieper.wordpress.com).