Open Ieper verzette zich op de gemeenteraad van november tegen de beslissing om ook onbebouwde percelen die buiten een niet-vervallen verkaveling liggen, te belasten.  Op vandaag wordt er al een belasting geheven op onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling, deze belasting breidt men nu dus uit.

Emmily Talpe reageerde tijdens raadszitting: “Tijdens de campagne in 2012 hebben jullie beloofd de belastingen niet te zullen verhogen en keer op keer doen jullie dit toch.”

Maar liefst 109 eigenaars van kavels op Iepers grondgebied zullen jaarlijks minimum tussen de 250 en 400 euro moeten neertellen omwille van het niet bebouwen van hun perceel.

De belasting wordt gemotiveerd als activeringsheffing nl. om zoveel mogelijk gronden op de woonmarkt te brengen maar het gaat hier vaak om gronden die op een andere manier in gebruik zijn genomen bvb. als tuin of als open ruimte tussen twee gebouwen en die nooit of toch zeker niet in de eerstvolgende jaren of zelfs decennia bebouwd zullen worden. Er zijn enkele vrijstellingen voorzien voor particulieren maar dit is beperkt tot wie geen enkel ander onroerend goed heeft, of beperkt in de tijd.

Voor een aantal Ieperlingen wordt deze aanslagbrief aldus een bijzonder onaangename vaststelling.