Op de gemeenteraad van november lag de vierde meerjarenplanaanpassing 14-19 en het budget 2016 op tafel. Open Ieper stelde vast dat er net als vorig jaar en het jaar daarvoor terug heel wat overdrachten gebeuren naar volgende jaren, in totaal voor 10 mio euro. Projecten, vaak grote, die jaar na jaar vertraging oplopen, met het peperdure Auris-verhaal ondertussen op kop.

Emmily Talpe op de gemeenteraad: “Een MJP wordt niet gemaakt voor de show maar om te realiseren binnen de vooropgestelde timing en ramingen.  Het is een engagement naar de Ieperling toe, een engagement dat maximaal moet gehonoreerd worden. Jullie hebben de intentie in de toekomst de projecten meer op de reële planning te willen afstemmen. Ik zou zeggen voeg de daad bij het woord, want men zou bijna gaan denken dat jullie na twee jaar jongleren met ramingen en overhevelen van bedragen, genieten van een zekere vorm van zelfkastijding.  Het spreekt immers voor zich dat de oppositie hier met scherp schiet op het systematisch niet halen van de timing en terecht.”

Ieper blijft steken in eerste versnelling onder meer wat betreft de uitbouw van het fietspadennetwerk, de herinrichting van de dorpskern van Zillebeke, de duurzame wijk de vloei, het vernieuwen van de turnzaal en creatie van een polyvalente ruimte, de sporthal aan het Minneplein en de investeringswerken aan het auris-gebouw.
Ook wat betreft digitalisering ziet Open Ieper de inspanningen met lede ogen aan.

Emmily Talpe: “We zijn Ieper 1.0 terwijl we al Ieper 4.0 hadden moeten zijn!”

Open Ieper is benieuwd naar de release van de nieuwe website, in de eerste plaats naar de timing want dit begint echt te dringen als anderzijds wat betreft haar uitstraling, de functionaliteiten, gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie en vooruitstrevendheid.

Schepen Deltour verzekerde dat het allemaal wel vooruit gaat waarop Emmily gevat reageerde: “U stelt we gaan vooruit, maar de Processie van Echternach gaat ook vooruit… Er mag wel wat meer punch in zitten.”