In het voorjaar van 2016 plant het stadsbestuur de grote verhuis van het centrum van Ieper naar het Auris-gebouw. Open Ieper hekelde al meermaals deze beslissing om de stadsdiensten uit het centrum weg te trekken en de enorme financiële kater voor de Ieperse stadskas: initiële raming totale kostprijs aankoop + renovatie: 4,7 mio euro; vandaag zitten we al aan meer dan 11 miljoen euro!

Het huidige stadhuis heeft met haar ligging op de Grote Markt een grote troef in handen. Niet alleen vindt de bezoeker een aangename verpozing in één van de vele horeca-zaken, hij kon een bezoek aan de stadsdiensten ook combineren met een aantal andere boodschappen op of rond de markt. Voor de horeca zaken en handel op en rond de grote markt betekent het verhuis van het stadhuis dan ook een verlies aan cliënteel.

Op de gemeenteraad van november nam Open Ieper de concessievoorwaarden onder de loep en stelde vast dat deze bijzonder onevenwichtig zijn opgesteld. Zo legt men bij gebruik van de zalen een verplichte afname op van de catering in de brasserie maar … stad Ieper en het OCMW zijn hier zelf niet door gebonden!.

Emmily Talpe: “Los van het feit dat wij als liberale partij tegen het principe van een verplichte afname zijn, zijn we verontwaardigd dat jullie de gebruiker van de zalen, de Ieperling in veel gevallen, beknotten in hun vrijheid maar dan zelf niet willen meespelen volgens de regels.”

Het is ook onduidelijk welke evenementen daar kunnen plaatsvinden, het stadsbestuur heeft daar een doorslaggevende stem in.  Maar het meest onevenwichtige beding betreft de duurtijd van de concessie. De concessiehouder verbindt zich voor 10 jaar zonder opzegmogelijkheid maar ook zonder garantie dat hij na 10 jaar de zaak verder zal kunnen zetten. Hij mag zijn zaak ook niet overlaten zonder toestemming van de stad Ieper, een weigering moet niet eens gemotiveerd worden.

Emmily Talpe: “Good luck om iemand te vinden of toon uw hart en zorg minstens voor een proefperiode van 1 tot 2 jaar waar beide partijen kunnen opzeggen mits naleving van een bepaalde procedure en voorzie na 10 jaar dat er enkel een einde kan worden gesteld aan de samenwerking mits een deugdelijke motivering.”