Ieper – Gemeenteraad 01/02/2016

Emmily Talpe polste bij het schepencollege naar het gebruik van sociale media door de stad en het OCMW. De VVSG organiseerde in november 2015 een bevraging bij 739 lokale besturen om na te gaan hoe ver zij staan in hun gebruik van sociale media. Doel van de ondervraging:

  • Sociale media zijn meer dan een extra online folder. Worden alle kansen benut?
  • Welke drempels ervaren steden en gemeenten?
  • Wat zijn de volgende stappen naar een converserende overheid?

Emmily Talpe: “Facebook en twitter zijn zoals verwacht de meest gebruikte kanalen, en ook Ieper heeft een aantal pagina’s en accounts.

Maar andere kanalen worden op vandaag nog niet optimaal benut zoals instagram waarbij de stad heel mooi in beeld kan komen, men ook kan streamen naar de website, op schermen in het onthaal of tijdens evenementen.

Ook WhatsApp is een handige tool voor interne communicatie, crisiscommunicatie, BIN of zelfs voor bvb. communicatie met de Ieperse jeugd. Men kan ook dienstverlening aan de burgers aanbieden via WhatsApp: beantwoorden van vragen, ontvangst meldingen, klachten oplossen, bevragingen enz. In Nederland is dit op veel plaatsen al ingeburgerd en een succes te noemen.

Maar ook voor het OCMW kan sociale media een belangrijke rol spelen. Via positieve content, laagdrempelige informatieverstrekking en human interest verhalen waar mensen zich kunnen in herkennen of meeleven, … kan men zo een groter draagvlak creëren voor de werking van het OCMW en het creëert een positief imago.”

Voorwaarde is wel dat er gestructureerd gewerkt wordt en niet dat verschillende instanties of diensten los van elkaar pagina’s, accounts gaan opzetten zonder duidelijke visie of strategie. Uit het onderzoek bleek dat minder dan de helft van de ondervraagden een doordachte “sociale mediastrategie” heeft. Met een strategie kan er doelgericht en doelgroepgericht gewerkt worden en kan Ieper een echte converserende organisatie worden.

Het antwoord van het schepencollege was positief maar bleef eerder vaag en gekoppeld aan de lancering van de nieuwe website.

Emmily Talpe: “Er werd hier al meermaals verkondigd dat Ieper na de verhuis een fameuze sprong voorwaarts zal nemen op vlak van digitalisering. We zijn benieuwd of er op korte termijn sprake zal zijn van een échte verandering. Digitalisering en intensief gebruik van sociale media vergen ook een mind switch en die lijkt nog veraf op vandaag.”