Emmily Talpe kwam in het parlement te weten dat er geen VDAB-verhoorruimte komt in Ieper om de werkbereidheid van langdurig werklozen te controleren.

De Vlaamse volksvertegenwoordiger van Open VLD vreest de gevolgen voor de werkzoekenden die moeilijke verplaatsingen zullen moeten maken om verhoord te worden op andere plaatsen waar ze wel een verhoorruimte krijgen. Die ruimtes zijn nieuw. “Want VDAB zal vanaf dit jaar niet alleen werkzoekenden begeleiden in het vinden naar een job, maar ook controles uitvoeren en sancties treffen indien er geoordeeld wordt dat de werkzoekende onvoldoende inspanningen levert”, zegt Emmily Talpe.

Dat Ieper geen verhoorruimte krijgt, ligt volgens minister van Werk Philip Muyters (N-VA) aan een negatieve beoordeling. De Ieperse VDAB-werkwinkel aan de Esplanade is te klein en het verwachte aantal gesprekken in Ieper ligt ook niet hoog genoeg.

“Werkzoekenden zullen zich voortaan voor controle moeten verplaatsen naar Kortrijk, Brugge of Oostende en mobiliteit is niet meteen de sterkste troef van deze regio. Het is dan ook belangrijk dat er een evaluatie komt.” Muyters antwoordde dat in uitzonderlijke gevallen de verhoorder zich kan verplaatsen.

Het Nieuwsblad -25/02/2016