Bedrijven nemen 50-plussers steeds vaker via een interimcontract aan, om te controleren of ze nog voldoende gemotiveerd zijn om te werken. Een vierde van de 50-plussers die met een interimcontract aan de slag gaat, heeft een jaar later vast werk.

Interimarbeid zit in de lift. “Vandaag werken zo’n 350.000 mensen in België met een interimcontract. Dat is een stijging van 20% in 2 jaar”, zegt Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon, de federatie van arbeidsbemiddeling.

“In die cijfers reken ik de studenten met een interimcontract niet eens mee. Interimarbeid is populairder geworden omdat de economie heropleeft. Bedrijven weten evenwel niet zeker of die heropleving aanhoudt, waardoor ze veel mensen eerst met een interimcontract aanwerven. Een tweede reden voor de stijging van het aantal interimjobs, is de afschaffing van de proefperiode. Werkgevers willen dat via interimarbeid compenseren.”

Volgens Jan Denys, arbeidsmarktspecialist en woordvoerder van het interimkantoor Randstad, nemen almaar meer bedrijven 50-plussers met een interimcontract aan. “Vandaag is 10% van alle uitzendkrachten ouder dan 50 jaar. Dat aantal stijgt de laatste jaren telkens met bijna 1%”, zegt Denys.

“Dat komt omdat 50-plussers langer aan de slag moeten blijven. Maar ook omdat bedrijven willen controleren of een oudere werknemer nog voluit voor zijn job wil gaan. Bedrijven vragen aan onze medewerkers vaker om geen 50-plusser te sturen, dan om geen persoon van allochtone afkomst te zoeken. Wij gaan natuurlijk nooit op die vraag in, want dat is discriminatie, maar die trend zegt veel over de houding van werkgevers tegenover 50-plussers.”

Interim met 30 jaar ervaring

Toch is een interimcontract niet altijd negatief voor een 50-plusser. “Ik heb het afgelopen halfjaar met een interimcontract als vrachtwagenchauffeur gewerkt voor het bedrijf Distri-Log in Willebroek. Vandaag, op 1 maart, begin ik er als vaste werknemer”, zegt Maximus Marx (51) uit Wintam (Bornem).

“Ik heb 30 jaar ervaring als vrachtwagenchauffeur, maar was de vele ritten naar het buitenland en de lange uren beu. Nu doe ik alleen kortere ritten in een kleinere regio.” Is het niet vreemd dat iemand met 30 jaar ervaring eerst 6 maanden als uitzendkracht moet werken? “Neen”, zegt Maximus Marx. “Het bedrijf wil zo nieuwe werknemers de kans geven om te testen of ze hun job graag doen. Dat is vooral voor jongere mensen interessant. Ik ben wel al 51 jaar, maar iedereen is gelijk voor de wet. Ik wist ook van in het begin dat er een vast contract zat aan te komen”, zegt Marx.

Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) vroeg aan Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) of veel 50-plussers na een uitzendcontract aan een vaste job geraken. Uit het antwoord van Muyters blijkt dat 26% van de 50-plussers met een interimcontract na 1 jaar een vast contract hebben. Na 2 jaar is dat 34%.

Maximaal anderhalfjaar interim

“Interimjobs zijn inderdaad een goede opstap naar vast werk”, zegt Herwig Muyldermans van Federgon. “Een interimjob duurt meestal 3 tot 4 maanden. Daarna groeien veel mensen door naar een vaste job. Tenzij het gaat om interimarbeid die er komt door een tijdelijke vermeerdering van werk of een tijdelijke vervanging, bijvoorbeeld van iemand die met zwangerschapsverlof is.”

Een interimjob duurt maximaal 6 maanden. Die periode kan maximaal 2 keer met 6 maanden worden verlengd, als er geen vakbondsafvaardiging is in het bedrijf. Als er wel een vakbond is, moet het bedrijf over de interimarbeid overleggen met de vakbond.

De socialistische vakbond ABVV waarschuwt wel voor het toenemende gebruik van dagcontracten met interimarbeid. “In de logistieke en horecasector is het niet uitzonderlijk dat iemand 2 à 3 maanden met een dagcontract is tewerkgesteld”, zegt Levi Sollie van ABVV. “Die mensen moeten elke dag hopen dat ze de volgende dag weer aan de slag kunnen.”

Gazet van Antwerpen – 01/03/2016