Ieper – Gemeenteraad 07/03/2016

Op de gemeenteraad stelde Ieper haar actieplan voor om tegen 2020 de CO2 uitstoot met 20% te verminderen. Open Ieper juicht het toe dat er engagementen worden genomen om minder  CO2 uit te stoten en meer hernieuwbare energie te gebruiken, maar stelt zich toch vragen bij de concrete uitvoeringsmodaliteiten van een aantal acties.

Emmily Talpe: “Het actieplan omvat maar liefst 60 acties met daaronder nog tientallen deelacties. Dat is een zware boterham dat ook heel wat administratief werk met zich zal mee brengen.  Bovendien lijken sommige acties toch hard te zullen ingrijpen onder meer op het comfort en de portefeuille van de Ieperling. Ik denk bijvoorbeeld aan het doofbeleid voor de straatverlichting, de dure renovatie van het Aurisgebouw in plaats van de keuze voor een nieuw state of the art energiezuinig en duurzaam stadhuis, strengere normen bij vergunningen, alsook het ontmoedigen van verkeer in het centrum.”

Daarnaast maakte Emmily Talpe er ook een punt van dat het stadsbestuur zou aandringen bij de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak om op haar beurt de nodige inspanningen te leveren, onder meer wat betreft het isoleren van haar sociaal woningpatrimonium.