Het openluchtzwembad aan de Lange Torhoutstraat ligt er troosteloos bij. Het bad is intussen een modderbad en de gebouwen zijn hopeloos vervallen. Emmily Talpe van Open Ieper dringt aan op een herbestemming van de site.

In augustus 2005 toverden twee Ieperlingen het verlaten zwembad om tot ‘Ieper Strand’. Bart Vermeulen en Geert Vangheluwe lieten 600 ton zand aanvoeren, plaatsten een fontein in het grote zwembad waar ze siervissen in lieten rondzwommen en baatten er tijdens de zomermaanden een cafetaria uit. Drie jaar terug werd Ieper Strand overgelaten aan nieuwe uitbaters, maar de zaak ging op de fles en sinds eind vorig jaar staat het complex leeg. “In 2001 besliste het schepencollege om het zwembad te sluiten. Er kwam heel wat protest en er werd zelfs een petitie opgezet met liefst 4.500 handtekeningen voor het behoud van de site. Toch viel het doek over het openluchtzwembad”, zegt Emmily Talpe (Open Vld). “Vier jaar later, in 2005, kreeg het zwembad, een herbestemming als ‘stadsstrand’. Dit project kende echter geen succes. Hoe sterk het te betreuren valt dat een onderneming in haar opzet faalt, dit faillissement is voor de toekomst van de site misschien wel een zegen. Want vandaag kampen we met een tekort aan zwembadoppervlakte. Een openluchtzwembad, zij het op de oude locatie of op een andere plaats, zou het overdekt zwembad kunnen ontlasten.”

Beschermd monument

Nadat ze in 2011 al had geijverd voor een open bad, richtte Emmily Talpe zich in december 2014 tot het stadsbestuur met de vraag welke bestemming het openluchtzwembad zou krijgen. Toen gaf burgemeester Jan Durnez mee dat een deel van het zwembadcomplex geklasseerd stond als beschermd monument. De burgemeester heeft toen laten nagaan in hoeverre die klassering ongedaan gemaakt kon worden en liet eerder al uitschijnen dat de site bij een mogelijke afbraak een nieuwe invulling zou kunnen krijgen als verlengstuk van de vestingen. “Wat betreft de bescherming, daar heeft het kabinet van minister-president Bourgeois vorig jaar nog bevestigd dat de bescherming niet verhindert dat er weer een openluchtzwembad mag komen op deze locatie. Het is de stad die beslist om al dan niet het zwembad te restaureren”, vervolgt Talpe.

Ze herhaalde gisteravond tijdens de gemeenteraad de vraag naar de plannen voor de site en of een restauratie van het openluchtzwembad alsnog kan worden overwogen. Maar door de lange agenda van de gemeenteraad was het punt bij het ter perse gaan van de krant nog niet behandeld.

Het Laatste Nieuws – 8/03/2016