Minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft aan Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe bevestigd dat alle modellen voor de aanpak van de N8 tussen Ieper en Veurne, inclusief de doortrekking van de A19, opnieuw onderzocht zullen worden. Emmily Talpe: “Ik hoop dat de minister volop de kaart zal trekken van economische leefbaarheid voor de Westhoek en een voelbare ontlasting van de dorpen langs de N8.”

Vandaag stond in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken de omvorming van de N8 tussen Ieper en Veurne op de agenda. Binnenkort starten aan deze weg een aantal aanpassingswerken, waaronder de aanleg van vrijliggende fietspaden tussen de bebouwde kommen van Woesten en Vleteren, en de herinrichting van de N8 in Veurne en Alveringem.  Emmily Talpe greep de kans aan om de minister te bevragen en te pleiten voor een structurele aanpak van de missing link tussen Ieper en de Westkust.

De minister verklaarde dat er op korte termijn een actualisatiestudie zou gebeuren van het bestaande plan MER. Emmily Talpe hamerde erop dat er bij de nieuwe studies gebruik gemaakt zou worden van recent cijfermateriaal: “In de studie van 2008 werden bij het bestuderen van de vijf modellen cijfers gebruikt van metingen daterend uit 2001. Wat betreft Brielen, deelgemeente van Ieper en het meest acute verkeersknelpunt op de N8, baseerde men zich zelfs op een ‘manuele’ verkeersmeting uit 2003. Tot op heden en bij ons weten wordt de verkeersdrukte in Brielen nog altijd niet permanent gemonitord. Ik wil de minister dan ook vragen een voldoende spreiding van en waar nodig telposten op de N8 te voorzien en dit mee te nemen bij de beoordeling.”

Emmily Talpe benadrukte verder nog dat in de vorige studie de economische voordelen en impact op de werkgelegenheid, rechtstreeks en onrechtstreeks, van de verschillende trajecten voor de Westhoek onvoldoende in kaart werden gebracht. “Ik hoop dat in de nieuwe studies meer aandacht zal besteed worden aan de economische leefbaarheid van de verschillende modellen. Dit zou immers bij uitstek een van de hoofddoelstellingen voor het invullen van de missing link moeten zijn”, besloot Talpe.