In de voorbije twee jaar hebben ruim 30.600 Vlamingen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om bij de VDAB cheques aan te vragen voor professionele loopbaanbegeleiding. Dat blijkt uit cijfers die bij de Vlaamse minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), werden opgevraagd door parlementslid Emily Talpe (Open VLD).

Sinds juli 2013 heeft elke werkende Vlaming recht op een pakket van acht uur loopbaanbegeleiding. Maar lang niet allerechthebbenden doen er een beroep op, zegt Talpe. De loopbaancheques zijn het meest in trek bij hoger geschoolden (66% van alle aanvragen) en veel meer bij vrouwen dan bij mannen (amper 35% van de aanvragen). Voorts valt de geringe belangstelling op bij lager
geschoolden en 55-plussers. (jir)

De Standaard – 12/03/2016