Oppositieraadslid Emmily Talpe (Open Ieper) vreest een verkeersinfarct aan de site Ter Waarde op piekmomenten na de verhuizing van de stadsdiensten en OCMW naar Auris.

“Met de huidige bezetting op de site, stropt het verkeer al tijdens de piekmomenten. Dat is vooral het geval ter hoogte van de twee rotondes na het einde van de werkdag tussen 16 en 17 uur. De reden voor de opstopping ligt bij de verkeerslichten ter hoogte van de Noorderring en de dichte opeenvolging van die twee ronde punten. Vorig jaar werden daar nog aanpassingen aan het wegdek uitgevoerd om dat verkeersinfarct aan te pakken, maar dit levert niet veel verbetering op. Het op- en afrijden van Ter Waarde kan ook enkel via een en dezelfde weg. Gelukkig heeft de politie nog een tweede uitweg van hun terreinen of het liep helemaal verkeerd.”

“Ik vrees dat het nog veel erger wordt”, gaat Talpe verder. “Uit een studie van 2012 blijkt dat ongeveer 170 medewerkers van OCMW en de stad met hun auto naar het werk kwamen. En dan is er op dezelfde site ook nog eens het voormalige hoofdkwartier van L&H dat steeds meer invulling kent, met extra auto’s die op en af zullen rijden als logisch gevolg. Jammer genoeg is het voor een structurele ingreep vijf na twaalf.”

Volgens schepen van Mobiliteit Dominique Dehaene (CD&V/N-VA) zit het grote knelpunt aan kant van de Noorderring, een gewestweg waar de stad geen ingrepen kan uitvoeren. “AWV heeft wel al aanpassingen aan de verkeerslichten uitgevoerd, maar voor de rest zie ik niet welke extra maatregelen we nog kunnen nemen. Bijkomende kruisingen met Noorderring zijn uitgesloten. We moedigen onze medewerkers aan om met alternatief vervoer te komen. Er is ook de centrumbus die zelfs in het weekend naar Auris zal rijden voor een halve euro. En er zijn ook glijdende uren voor ons personeel waardoor niet iedereen tegelijk zal vertrekken. Hopelijk hebben bezoekers ook de wijsheid om niet allemaal op piekmomenten te komen.” (thv)

Het Nieuwsblad – 9/03/2016