Gemeenteraad Ieper – 6 juni 2016

Vlaams minister Bart Tommelein roept op om massaal te investeren in zonne-energie. De oproep geldt ook voor de lokale overheid die een voorbeeldfunctie moet vervullen. Ieper ondertekende vorig jaar het burgemeestersconvenant waarin ze zich engageert om 20% CO2 te besparen per inwoner tegen 2020. In het convenant verduidelijkt het stadsbestuur dat “het bij de CO2-besparing prioritair is om eerst in eigen huis te kijken vooraleer naar de burgers en bedrijven te stappen”.

82% van de CO2 – uitstoot bij de Ieperse stedelijke activiteiten is afkomstig van eigen gebouwen. Hier valt dus nog heel wat energiewinst te rapen. Het antwoord van de bevoegde schepen was echter bedroevend. Er ligt geen enkel zonnepaneel op de daken van de stadsgebouwen en er zijn ook geen concrete plannen. Emmily Talpe: “Jullie vragen inspanningen van de Ieperling, denk maar aan het doven van de straatverlichting, maar wat doen jullie zelf?  De ambitie van Ieper inzake lokale klimaatdoelstellingen bestaat duidelijk enkel op papier.”

In andere Vlaamse steden worden de laatste jaren heel wat inspanningen geleverd om zonnepanelen te plaatsen op onder meer culturele centra, sporthallen, brandweerkazerne, gemeentescholen, bibliotheek, dienstencentra, enz. “Bij een nieuwbouw of renovatie zou de keuze voor zonnepanelen ingebakken moeten zitten. Maar dit blijkt in onze stad niet het geval te zijn.  Onbegrijpelijk en onverantwoord hoe Ieper de slechtste leerling van de klas blijkt te zijn”, concludeerde Talpe.