Gemeenteraad Ieper – 3/10/2016

Emmily Talpe steunt de beslissing van de burgemeester om een alcoholverbod in te voeren, zij het met een gemengd gevoel. “Meer dan een jaar geleden had ik in de gemeenteraad al gewezen op de overlast in het Astridpark. Ik had toen de vraag gesteld om een actieplan uit te werken dat inzet zowel op preventie als op repressie. Ook nu wil ik pleiten voor een meer structurele aanpak die verdergaat dan een alcoholverbod. Het Astridpark moet en kan aantrekkelijker gemaakt worden voor de toerist en zeker ook voor de Ieperling.”

Talpe vroeg al in juni 2015 om, in nauw overleg met de buurtbewoners een actieplan uit te werken om de overlast in het Astridpark aan te pakken. Het stadsbestuur wou nooit verder gaan dan geregeld patrouilleren, waardoor het probleem bleef bestaan. Zeker in de warmere lente en tijdens de zomermaanden werd het steeds acuter. “Met dit alcoholverbod gaan we nu weliswaar een stapje verder, maar het is nog steeds geen structurele oplossing. De kans is reëel dat het verbod genegeerd wordt of dat het probleem zich verlegt naar andere plaatsen, pleintjes of parken”, aldus de Ieperse.

Open Ieper zou graag een meer structurele aanpak zien, zeker nu het Astridpark mee opgenomen wordt in de totale herinrichting van De Leet. “Een structurele aanpak betekent voor ons zowel inzetten op regelmatig onderhoud van de beplanting, bloemen en bomen maar ook van de zitbanken, en het nieuw speeltuintje. Verder zijn een gedegen aanpak van afval- en zwerfvuil, voldoende verlichting en eventueel camera-bewaking belangrijk. Ook jeugdpreventiewerkers, buurtbewoners of wijkagenten moeten ingeschakeld worden. Tot slot zouden vanuit de stad meer activiteiten in en rond het Astridpark georganiseerd kunnen worden.”, verduidelijkt fractieleidster Talpe.