Gemeenteraad Ieper – 03/10/16

Tijdens de gemeenteraadszitting van oktober werd het ontwerp voor het toekomstig stadsmuseum voorgesteld. Emmily Talpe: “Ik ben blij dat het stadhuis van weleer een actieve invulling krijgt. Het concrete voorstel dat hier voorligt kan onze fractie wel smaken. Wat ons wel meer en meer zorgen baart – naast uiteraard het kostenplaatje binnen de raming houden – is of dit museum wel zal aanslaan. We moeten alert blijven en inzetten op een nieuw stadsmuseum dat een echte meerwaarde betekent voor onze stad.”

Het ontwerp om het voormalige stadhuis op de Grote Markt om te bouwen tot een nieuw stadsmuseum bevat een aantal diepgaande ingrepen. Zo worden de conferentiezaal  en de educatieve ruimte verplaatst aan elkaar gekoppeld en verplaatst naar de gelijkvloerse verdieping. Het betalende gedeelte van het museum wordt georganiseerd in twee grote zalen op de eerste en tweede verdieping.  Op de tweede verdieping wordt het plafond van de conferentiezaal weggehaald, zodat er een monumentale ruimte onder de dakkap ontstaan. Er komen ook nieuwe trappen en een lift.

Emmily Talpe sprak over een plan waar logica inzit en waar maximaal gebruik is gemaakt van de bestaande infrastructuur. Ze benadrukte wel dat het belangrijk is dat het kostenplaatje binnen de raming gehouden zou worden. Het Ieperse parlementslid  deelde ook nog een andere bezorgdheid: “De vraag is of dit museum wel zal aanslaan. We stellen nu al vast dat de bezoekersaantallen van het In Flanders Fields Museum zich niet herpakken. Voor dit jaar verwacht men tot 50 000 bezoekers minder dan begroot. Je kunt dit natuurlijk nuanceren en verwijzen naar een logische terugval na de grote herdenkingen in 2014 en de klap van de aanslagen, maar het blijft een signaal dat we niet mogen negeren”.

In dat kader moet er volgens Talpe ook nagedacht worden over de toekomst: zal de interesse in Ieper na 2018, na de herdenkingsplechtigheden van WO I, nog zo groot blijven? “Het kan twee kanten uit: het stadsmuseum kan mee in het bad getrokken worden voor het dalend aantal bezoekers, of het kan net een versterking zijn voor beide musea. Uiteraard moeten we alles inzetten om het laatste na te streven”, aldus Talpe. Open Ieper pleit daarom voor alertheid en om volop de kaart te trekken van originaliteit, creativiteit, prikkelend, interactief en zeker ook digitaal te integreren in het concept, zodat het nieuwe stadsmuseum alle kansen krijgt om een meerwaarde te betekenen voor Ieper.