Op de Ieperse gemeenteraad van 7 november 2016 zullen de meerjarenplanaanpassingen en budgetten van de stad besproken worden. Emmily Talpe zal het stadsbestuur ook interpelleren over het stadsvernieuwingsproject De Leet en omgeving. Op 12 oktober werden vier ontwerpen voor dit project voorgesteld, en de Ieperling kreeg (slechts) 12 dagen de tijd om hier zijn mening over te formuleren. Dit resulteerde in slechts 73 individuele reacties en 5 reacties van groeperingen. De impact van dit project op de binnenstad is gigantisch, visueel uiteraard maar ook voor de leefbaarheid, de mobiliteit en en de parkeergelegenheid. Verder bereidt Talpe ook een interpellatie over de beslissing om op zaterdag de centrumbus naar het Auris te schrappen. Tot slot zal het liberale parlementslid informeren naar het proefproject Basisbereikbaarheid, dat recent van start ging in de Westhoek. De bedoeling van het pilootproject is te komen tot een nieuw openbaarvervoersmodel.

 1. Goedkeuring notulen van 3 oktober 2016.
 1. Samenwerkingsovereenkomst stad – ocmw
 1. Bouwen van loods voor de stedelijke groendienst, Rijselsepoort – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring – TD/2014/38/C
 1. Gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf voor elektrische energie en aardgas voor installaties en gebouwen en de openbare verlichting
 1. Tweede voorstel definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekening 2013 en 2014 – formuleren advies
 1. Hulpverleningszone Westhoek. Goedkeuring dotatie 2017
 1. Kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas: 3de wijziging meerjarenplan 2014 – 2019
 1. Kerkfabriek St. Jacob: 3de wijziging meerjarenplan 2014-2019.
 1. Kerkfabriek St. Pieter: 3de wijziging meerjarenplan 2014-2019.
 1. Kerkfabriek St. Michiel Boezinge: 3de wijziging meerjarenplan 2014-2019.
 1. Kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge: 1ste wijziging meerjarenplan 2014-2019.
 1. Kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke: 1ste wijziging meerjarenplan 2014-2019.
 1. Kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge: 2de wijziging meerjarenplan 2014-2019.
 1. Kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote: 2de wijziging meerjarenplan 2014-2019.
 1. Protestantse kerk: 1ste wijziging meerjarenplan 2014-2019.
 1. Kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas: budgetwijziging 2016
 1. Kerkfabriek St. Jacob: budgetwijziging 2016
 1. Kerkfabriek St. Pieter: budgetwijziging 2016
 1. Kerkfabriek O.l.v Middelares: budgetwijziging 2016
 1. Kerkfabriek St. Michiel Boezinge: budgetwijziging 2016
 1. Kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge: budgetwijziging 2016
 1. Kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke: budgetwijziging 2016
 1. Kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge: budgetwijziging 2016
 1. Protestantse kerk: budgetwijziging 2016
 1. Kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas: budget 2017
 1. Kerkfabriek St. Jacob: budget 2017
 1. Kerkfabriek St. Pieter: budget 2017
 1. Kerkfabriek O.l.v. Middelares: budget 2017
 1. Anglicaanse kerk: budget 2017
 1. Protestantse kerk: budget 2017
 1. Kerkfabriek St. Michiel Boezinge: budget 2017
 1. Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen: budget 2017
 1. Kerkfabriek St. Jan de Doper Dikkebus: budget 2017
 1. Kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge: budget 2017
 1. Kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke: budget 2017
 1. Kerkfabriek St. Jan: budget 2017
 1. Kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge: budget 2017
 1. Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele: budget 2017
 1. Kerkfabriek St. Catharina Zillebeke: budget 2017
 1. Kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote: budget 2017
 1. Protestants-evangelische kerk De Hoeksteen: budget 2017
 1. AGB Vauban. Meerjarenplanaanpassing 4 2014-2019. Goedkeuring.
 1. AGB Vauban. Budgetwijziging 2016. Goedkeuring.
 1. AGB Vauban. Budget 2017. Goedkeuring.
 1. AGB Spie. Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019. Goedkeuring.
 1. AGB Spie. Budgetwijziging 2016. Goedkeuring.
 1. AGB Spie. Budget 2017. Goedkeuring.
 1. Vereniging Ons Tehuis. Meerjarenplanaanpassing 2014-2019. Ter Kennisgeving.
 1. Vereniging Ons Tehuis. Budgetwijziging 2016. Ter kennisgeving.
 1. Vereniging Ons Tehuis. Budget 2017. Ter kennisgeving.
 1. Vereniging OCMW Wieltjesgracht. Meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019.  Ter kennisgeving.
 1. Verenging OCMW Wieltjesgracht. Budgetwijziging 2016. Ter kennisgeving.
 1. Vereniging OCMW Wieltjesgracht. Budget 2017. Ter kennisgeving.
 1. Vereniging OCMW OLV Ziekenhuis. Meerjarenplanaanpassing 2014-2019.  Ter kennisgeving.
 1. Verenging OCMW OLV Ziekenhuis. Budgetwijziging 2016. Ter kennisgeving.
 1. Vereniging OCMW OLV Ziekenhuis. Budget 2017. Ter kennisgeving.
 1. OCMW Ieper. Meerjarenplanaanpassing 4 2014-2019. Goedkeuring
 1. OCMW Ieper. Budgetwijziging 2016. Ter kennisgeving.
 1. OCMW Ieper. Budget 2017. Ter kennisgeving.
 1. Stad Ieper incl. IVA Grond en Bouw. Meerjarenplanaanpassing 6 2014-2019. Vaststelling.
 1. Stad Ieper incl. IVA Grond en Bouw. Budgetwijziging 2 2016. Vaststelling.
 1. Stad Ieper incl. IVA Grond en Bouw. Budget 2017. Vaststelling.
 2. Stadsvernieuwing de Leet. (Interpellatie door raadslid Bolle)
 1. Project “stadsvernieuwing De Leet en omgeving”. (Interpellatie door raadslid Talpe)
 1. Beslissing om de centrumbus op zaterdag naar het Auris te schrappen. (Interpellatie door raadslid Talpe)
 1. Wat kunnen we doen om vissterfte in te perken. (Interpellatie door raadslid Despeghel)
 1. Vragen en antwoorden

 

 1. Mededelingen