Gemeenteraad Ieper – 7 november 2016

Op de gemeenteraad van 7 oktober 2016 informeerde Emmily Talpe bij het stadsbestuur naar het verloop van het pilootproject Basisbereikbaarheid, dat onlangs werd opgestart in de Westhoek. “Dit proefproject zal samen met die van Mechelen en Aalst bepalend zijn voor de toekomstige mobiliteit. Wij hebben het geluk om hier aan mee te kunnen werken en dit in de juiste richting te sturen. Ieper moet hier, als centrumstad zeg maar van de Westhoek, een voortrekkersrol in opnemen”, aldus Talpe.

Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts wil het concept ‘basismobiliteit’ vervangen door ‘basisbereikbaarheid’. Het belangrijkste uitgangspunt is dat iedereen in staat moet zijn alle belangrijke maatschappelijke functies te bereiken. Concreet wil men evolueren naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen, dat optimaal tegemoet komt aan de globale en lokale vervoersvraag.

Om kwaliteitsvol van start te kunnen gaan met dit nieuwe concept, worden de principes ervan afgetoetst in drie proefprojecten. “Deze proefprojecten worden opgestart binnen de vervoerregio’s van Mechelen, Aalst en de Westhoek, drie regio’s met uiteenlopende karakteristieken”, legt Emmily Talpe uit. “Binnen die regio’s wordt het mobiliteitsaanbod gedetailleerd in kaart gebracht.  De ambitie van de pilootprojecten is om zowel de overlegprocedure als een concrete uitrol te kunnen evalueren. Ook de nodige aanpassingen aan de regelgeving moeten er uit af te leiden zijn.

Voor de zomervakantie liet minister Weyts weten dat de opstart voor het pilootproject in de regio Westhoek, waartoe ook Ieper behoort, gepland stond voor 16 september. Schepen Dehaene bevestigde dat het project ondertussen van start ging en dat de eerste vergaderingen reeds plaatsvonden. Talpe merkte op dat, aangezien dit project zo belangrijk is voor de toekomstige mobiliteit van de regio, ook de oppositie hier graag over zou meedenken. “Een terugkoppeling naar deze raad of op een apart overlegmoment zou dan ook ten zeerste geapprecieerd worden”, besloot het liberale raadslid.