Gemeenteraad Ieper – 7 november 2016

Stad Ieper zal voortaan gas en energie aankopen via het Vlaamse energiebedrijf. De overheidsinstelling laat toe energie goedkoper  aan te kopen en belooft 100% groene energie. Emmily Talpe is tevreden met de overeenkomst, maar benadrukt dat dit geen excuus mag zijn om als lokale overheid niet zelf te investeren in zonne-energie.

In het verleden opteerde het stadsbestuur voor de samenaankoop bij Eandis. De instap in het aanbod van de energielevering van het Vlaamse Energiebedrijf biedt echter heel wat opportuniteiten. “Het Vlaams energiebedrijf heeft als doelstelling om de energiekost zoveel mogelijk te beperken door energie centraal en zo goedkoop mogelijk aan te leveren. Bovendien wordt er vooropgesteld dat enkel met groene stroom gewerkt zal worden”, verduidelijkt Talpe. “Wij vinden dit uiteraard positief, maar dit mag niet betekenen dat het stadsbestuur zelf geen inspanningen meer levert inzake hernieuwbare energie.”

Eerder deze week communiceerde Minister Tommelein nog dat in Vlaanderen de kaap van 250.000 zonnepaneelinstallaties bij particulieren is overschreden, een record. “Ook in West-Vlaanderen kwamen er in de eerste jaarhelft meer dan 22.000 installaties door overwegend particulieren bij”, zegt het liberale parlementslid. “Over de inzet van de overheden zelf was de minister heel wat minder enthousiast. Met nul zonnepanelen op onze Ieperse publieke gebouwen mag het stadsbestuur zich dan ook absoluut aangesproken voelen.”