Vanaf 1 januari maximaal 70 km/uur op N8 tussen Ieper en kust

De Vlaamse regering besliste in 2015 om de snelheidsregimes op de wegen buiten de bebouwde kom aan te passen. Waar vandaag de gangbare maximumsnelheid 90 km/u bedraagt, wordt met ingang van 1 januari 2017 de snelheid van 70 km/u de norm. In Vlaanderen is er op vandaag 6.000 kilometer gewestweg waar het uitzonderingsregime van 70 km/u geldt, en amper 2000 kilometer die de regel van 90 km/u volgt. De bevoegde minister Weyts (N-VA) wil dus van de praktijk van 70 km/u de algemene regel maken. De situatie in de Westhoek is evenwel net omgekeerd dan in de rest van Vlaanderen. Hier is 90km/u de algemene regel op de overgrote meerderheid van de gewestwegen.

Uitzonderingen zijn mogelijk

Op de nieuwe algemene regel van 70 km/u zijn echter ook uitzonderingen mogelijk. Het staat de gemeenten en het Vlaamse gewest vrij om, waar het veilig kan, de snelheid van 90 km/u te vrijwaren. Iepers parlementslid Emmily Talpe stelde daarom de vraag aan minister Weyts welke delen van de N8 tussen Ieper en Veurne als uitzondering zullen worden aanvaard.

Verkeersveiligheid primeert

Minister Weyts antwoordde dat een snelheid van 90 km/uur nergens verantwoord is op de N8, gezien er geen gescheiden fietspad voorzien is. Ook de aanwezigheid van bomen en van bewoning langs deze drukke weg zorgt voor onveilige verkeerssituaties. Emmily Talpe reageert: “Gezien het groot aantal verkeersdoden in België, en de hoofdrol die de N8 hierbij al heeft gespeeld begrijp ik het standpunt van de minister. De Westhoek vraagt echter al vele jaren aan de verschillende Vlaamse regeringen om te investeren in een gescheiden fietspad en een beter wegdek op de N8, net om de verkeersveiligheid te vergroten.”

Sluipverkeer in de hele Westhoek

“Het gevolg van deze beslissing is niet alleen een hogere reistijd tussen Ieper en de kust, maar ook een verschuiving van het verkeer in de hele Westhoek. Nu al zorgt de kilometerheffing op de N8 voor spectaculair meer vrachtwagens in Diksmuide en op landelijke wegen langs de N8. Een beduidend langere reistijd zal ook ander verkeer doen kiezen voor alternatieve wegen die hiervoor niet geschikt zijn, en zal dus voor extra verkeersonveilige situaties zorgen in de hele Westhoek. Waarschijnlijk zal 70km/u tevens op andere gewestwegen in de Westhoek de maximum snelheid worden, net om dit soort sluipverkeer te ontmoedigen. Deze gewestwegen zijn nochtans, bij gebrek aan alternatieven zoals een autostrade, zeer belangrijk voor een vlotte mobiliteit in de Westhoek.”

En wat nu?

Emmily Talpe: “Het was steeds mijn bedoeling om de reistijd tussen Ieper en de Kust beduidend te verkorten, nu wordt het omgekeerde gerealiseerd. Ik betreur deze evolutie. Het spreek voor zich dat ik minister Weyts zal vragen dit gegeven mee te nemen in zijn nieuwe analyse rond de missing link in de Westhoek. Toch blijft het voor mij een raadsel hoe hij een vlottere mobiliteit in de Westhoek zou kunnen combineren met een betere leefbaarheid van de dorpen op de N8, zonder een nieuwe verkeersas tussen Ieper en de Westkust.”