Uit een schriftelijke vraag van Emmily Talpe aan minister van Mobiliteit Ben Weyts blijkt dat de maximum snelheid op de N8 Ieper-Veurne vanaf 1 januari 2017 over het hele traject wordt verlaagd van 90 naar 70 km/u. Talpe die de moeizame verbinding tussen Ieper en de westkust al jaren hekelt, betreurt dat er geen uitzondering werd toegestaan.

De Vlaamse regering besliste in 2015 om de snelheidsregimes op de wegen buiten de bebouwde kom aan te passen. Waar vandaag de gangbare maximumsnelheid 90 km/u bedraagt, wordt met ingang van 1 januari 2017 de snelheid van 70 km/u de norm. Wel staat het de gemeenten en het Vlaamse gewest vrij om, waar het veilig kan, de snelheid van 90 km/u te behouden. Het Agentschap Wegen en Verkeer besliste echter om geen dergelijke uitzondering toe te kennen voor de N8 Ieper-Veurne.

Minister Weyts (N-VA) stelt in zijn antwoord op de vraag van Iepers parlementslid Emmily Talpe dat een snelheid van 90 km/uur op de N8 niet kan behouden worden omwille van het ontbreken van een vrijliggend fietspad en de drukke bebouwing. Talpe toont begrip voor het standpunt van de minister, maar betreurt de vele gevolgen voor de mobiliteit in de Westhoek: “Het gevolg van deze beslissing is niet alleen een nog moeizamere verbinding tussen Ieper en de kust, het zal ook een verschuiving van het verkeer veroorzaken in de hele Westhoek. Door de kilometerheffing op de N8 is er nu al een enorme toename van vrachtwagens in Diksmuide en op de landelijke wegen langs de N8. Een beduidend langere reistijd zal ook ander verkeer doen kiezen voor alternatieve wegen die hiervoor niet geschikt zijn. Dit is een grote stap achteruit voor de mobiliteit in onze streek.”

Volgens parlementslid Talpe ligt de fundamentele oplossing nochtans voor het grijpen: “De N8 die doorheen vele dorpskernen snijdt zal nooit de rol van veilige en efficiënte verbindingsweg tussen Ieper en de kust kunnen spelen. Er is maar één oplossing die zowel een ontlasting van de omliggende wegen en dorpen als een vlotte mobiliteit in de Westhoek garandeert, en dat is een nieuwe verkeersas tussen Ieper en de kust.”