Gemeenteraad Ieper – 7 november 2016

Na 2018 wil het stadsbestuur de Leet en omgeving grondig herinrichten. De impact van dit project op de binnenstad is gigantisch, visueel uiteraard maar ook voor de leefbaarheid van de stad, op vlak van mobiliteit en van parkeergelegenheid. Op de vooravond van de definitieve beslissing bracht Emmily Talpe het onderwerp opnieuw op de agenda van de gemeenteraad en riep ze de meerderheid op de piste van een ondergrondse parking te bewandelen: “Met de heraanleg van de Leetzone hebben we een unieke en misschien zelfs laatste kans voor parkeerruimte dicht in de binnenstad, laat ons die kans met beide handen grijpen.”

Na de heraanleg van de Grote Markt, ruim twintig jaar terug, wordt de stadsvernieuwing van De Leet en omgeving het tweede grootste project voor onze binnenstad.   Op 12 oktober werden de vier mogelijke ontwerpen voor de heraanleg voorgesteld. “Voorgesteld is een groot woord, er was slechts een minimalistisch startmoment, zonder nadere toelichting bij de plannen zelf”, zegt Emmily Talpe. “Bovendien kregen de Ieperlingen ook amper 12 dagen de tijd om de plus- en minpunten van de ontwerpen door te geven via de website van de stad. Een bijzonder korte periode van inspraak, zeker voor zo’n ingrijpend project. Een groot deel van de Ieperlingen werd dan ook niet bereikt en niet gehoord. Het resultaat was er ook naar: amper 73 individuele reacties en 5 reacties van groeperingen.”

Het stadsbestuur start nu de onderhandelingen met de ontwerpbureaus om dan reeds tegen het einde van het jaar een definitieve keuze te maken en een ontwerpteam aan te duiden. Op de gemeenteraad benadrukte Talpe de belangrijkste bezorgdheden en aandachtspunten van Open Ieper: voldoende parkeergelegenheid – een vlotte doorstroming – leefbaarheid voor bezoekers, bewoners en de lokale handel.

Op vandaag zijn er in het volledige projectgebied 285 parkeerplaatsen aanwezig. Het stadsbestuur gaf in mei van dit jaar groen licht aan de ontwerpers om tot 70 parkeerplaatsen te schrappen, een beslissing die Talpe al hekelde op de gemeenteraad van juli dit jaar.
Open Ieper benadrukte  dat wanneer je auto’s bovengronds bant, je die moet compenseren. Ontwerp A, dat voorziet in een ondergrondse parking, wordt door de liberalen dan ook met vreugde onthaald. “Een ondergrondse parking in het centrum creëert bovengronds ruimte voor voetgangers, fietsers, terrassen, spelende kinderen, voor een echt groen stadshart. Het is de perfecte en de enige manier om hier een succesvol project van te maken. Twintig jaar geleden hebben we deze kans gemist bij de heraanleg van de Grote Markt, laat ons nu deze laatste kans niet verknallen”, aldus Talpe.

Het Ieperse parlementslid erkent uiteraard dat hier een kostenplaatje aan verbonden is, maar benadrukt dat het gaat om een investering in de toekomst van de stad. “Het heeft geen enkele zin om te gaan jongleren met bedragen over de kostprijs van een ondergrondse parking. Laat deskundigen een haalbaarheidsstudie uitwerken én de rekening maken. Er is voldoende expertise in andere steden en gemeenten, good practices en bad practices, samenwerkingen met of volledig uitbesteden ondergronds en bovengronds parkeren aan externe partners of in eigen beheer. Het lijkt me bovendien heel plausibel dat ook hier – net als bij de Meersen – heel wat bewoners interesse zullen hebben in het kopen of huren van een parkeerplaats. Dat zorgt meteen ook voor een financiële hefboom”, argumenteert de politica.
Voor de liberalen moet de ondergrondse parking wel geflankeerd worden door een behoud van een aantal parkeerplaatsen bovengronds op de Leet: “Dat is noodzakelijk voor de leefbaarheid van de lokale handelaars. Denken we maar aan de plaatselijke Carrefour Market, voor wie dit een doodvonnis zou betekenen, terwijl dit soort handel net zeer belangrijk is voor het dagelijks comfort van de inwoners van het centrum. Ook wie minder mobiel is moet dichterbij kunnen parkeren. We pleiten dus voor een evenwichtige combinatie van ondergronds en bovengronds parkeren.”

Een ander cruciaal element voor Open Ieper is de doorstroming. “Het is van het allergrootste belang dat alle belangrijke centrumplaatsen en hoofdstraten eenvoudig bereikbaar blijven, ook met de wagen”, vindt Emmily Talpe. “Geen knip dus aan de Neermarkt of ander lussensysteem waar Ieper echt geen nood aan heeft. Het plan voor de  toekomstige mobiliteit van onze binnenstad is onlosmakelijk verbonden met de heraanleg van de Leetzone.” Daarnaast gaf de politica ook nog mee dat bomen, gras- en waterpartijen, kunstwerken, misschien wel mooi ogen op de tekentafel, maar dat ze ook obstakels zijn bij bijvoorbeeld evenementen die we op de Leet kunnen organiseren. Met deze heraanleg hebben we een uitgelezen kans om niet meer alle activiteiten op de Grote markt te laten plaatsvinden. Dit zal zorgen voor een ongeziene dynamiek op de Leet.

In haar slotpleidooi wees Talpe nogmaals op het belang van dit project: “Ik hoop oprecht dat de juiste keuze gemaakt zal worden. Hoe we dit nu aanpakken zal bepalend zijn voor de toekomst van Ieper, voor de aantrekkelijkheid van onze binnenstad, voor de leefbaarheid voor bewoners, bezoekers en de lokale handel. Nu de bal naast het doel koppen, zal ons eeuwig achtervolgen. “