Gemeenteraad Ieper – 7 november 2016

Emmily Talpe is niet akkoord met de beslissing van het schepencollege om de centrumbus op zaterdag naar het Auris na slechts zes maanden en twee bevragingen zonder meer af te schaffen. Het liberale parlementslid vindt dat het stadhuis te allen tijde, en zeker in piekmomenten, voor iedereen bereikbaar moet zijn: “Ook voor wie minder mobiel is of niet over een eigen wagen beschikt. De meerderheid nam de beslissing om het stadhuis uit het centrum weg te halen, dan moet ze daar nu ook de gevolgen van dragen”.  
Sinds eind maart is het vertrouwde en makkelijk bereikbare stadhuis in het centrum van de stad is voorgoed verleden tijd. Het was en is dan ook even wennen, zeker voor de Ieperlingen die niet beschikken over een wagen. “Zonder vervoersmiddel raak je niet evident noch snel ter plaatse of toch niet zonder je leven te riskeren langs de Dehemlaan”, zegt Talpe. “Makkelijkst en meest comfortabel, zeker in wintertijden of bij regen en wind, is de wagen of de bus nemen.  Waar er tijdens de week een voldoende aanbod busverbindingen zijn van het centrum naar Auris, is dit helemaal niet het geval voor de zaterdagvoormiddag: er is slechts 1 bus om 11u. Ook voor de deelgemeenten is er geen rechtstreekse verbinding met Auris.”

Om hieraan tegemoet te komen, werd eind november 2015 beslist om een proefproject op te starten met de centrumbus. De centrumbus rijdt dagelijks tussen 9u en 16u met een kwartier-frequentie langs de haltes station, Rijselpoort, Sint-Pieterskerk, Grote Markt en de gevangenis.
In overleg met De Lijn werd het traject uitgebreid met een extra stopplaats aan Auris op zaterdag.
Hier hangt een kostenplaatje aan vast, 230 euro per zaterdag, omgerekend zo’n 11.000 euro op jaarbasis.

Op 3 oktober 2016 besliste het schepencollege echter om de extra halte te schrappen vanaf de kerstvakantie. Voor die beslissing baseerden zij zich op twee bevragingen, namelijk op 10 en 24 september, waaruit bleek dat slechts 2% van de bezoekers van het Auris met de bus was gekomen. Emmily Talpe stelt zich echter vragen bij deze beslissing en hoe die is tot stand gekomen. “Amper twee bevragingen tijdens de volledige proefperiode, en dan nog in een uitzonderlijk warme septembermaand, lijken ons bijzonder mager als referentie. Oudere mensen, minder mobiele mensen, mensen die bewust of door andere overwegingen niet over een wagen beschikken, … voor hen zijn er in de toekomst maar weinig opties op zaterdag: die éne bus om 11u of rekenen op de goodwill van vrienden of familie,” zegt Talpe.

Het Ieperse parlementslid vroeg het stadsbestuur dan ook of er geen andere oplossingen zijn en of niet opnieuw aan tafel kan worden gezeten met De Lijn. Het bereikbaar maken van het stadhuis is volgens haar immers een vorm van minimale dienstverlening, zeker op een piekmoment als de zaterdagmorgen. Bovendien vroeg Talpe zich af of dit proefproject wel voldoende gepromoot is. “Het kenbaar maken van een dergelijk project vergt tijd. Onze fractie pleit er dan ook voor om deze beslissing te herzien, minstens de proefperiode te verlengen en alternatieven te bestuderen .” De meerderheid bleef echter doof voor de argumenten van het liberale oppositieraadslid.