In de gemeenteraad van maart zal het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de stad Ieper worden besproken. Daarnaast staat ook de heraanleg van voetpaden, de aankoop van een stuk grond aan de Hospitaalstraat en het vervangen van de veldverlichting aan het voetbalplein van RW Hollebeke op de agenda. Emmily Talpe houdt verder een interpellatie over het voorstel om in een proefproject een verkeersverbod in te stellen in de Weverijstraat. Daarnaast zal Talpe informeren naar de stand van zaken van het project De Meersen- De Looie. Het Vlaams parlementslid wil ook van het stadsbestuur weten of ze een onderzoek zal instellen naar  de rubberkorrels op het kunstgrasveld aan de Picanollaan, nu blijkt dat die mogelijk kankerverwekkend zijn. Tot slot zal Open Ieper-raadslid Ann-Sophie Himpe informeren naar de inspanningen van het stadsbestuur omtrent de begeleiding van mantelzorgers.

 1. Goedkeuring notulen
 2. Regierol Sociale Economie
 3. Heraanleg voetpaden en opritten
 4. Heraanleg van de parking aan de begraafplaats te Elverdinge
 5. Heraanleg parking aan de begraafplaats Vlamertinge
 6. In Flanders Fields vzw – agendapunten algemene vergadering 16/03/2017
 7. Gemeentelijke bijdragen aan de politiezone arro Ieper
 8. AGB Vauban. Goedkeuring budgetten sporthal Minneplein
 9. Vaststelling budgetten sporthal Minneplein
 10. Aankoop grond gelegen nabij Hospitaalstraat – principiële goedkeuring
 11. Desaffectatie en verkoop stukje grond Reinaartstraat
 12. Verkoop grond aan aquafin – principiële goedkeuring
 13. Vervangen veldverlichting voetbal RW Hollebeke
 14. Opwaardering wijksporttereinen: aanleggen van basketbalveld aan Kasteelwal Voormezele
 15. Partiële herziening Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan
 16. Ieperse legerkazerne (Interpellatie Raadslid Six)
 17. Weverijstraat verkeersverbod – kiss and ride Kattekerkhof (interpellatie raadslid Talpe)
 18. Poëzie in het straatbeeld (interpellatie raadslid Despeghel)
 19. Vragen en antwoorden
  1. Veiligheid of eerder vuiligheid op Oudstrijderslaan (I. Goudeseune)
  2. Milieustakingsvordering (P. Bolle)
  3. Het Paradijs (P. Bolle)
  4. Stand van zaken De Meersen – De Looie (E. Talpe)
  5. Oorzaak PAK-gehalte rubberkorrels kunstgrasveld (E. Talpe)
  6. Opwaarderen centraal plein Ligywijk (V. Despeghel)
 20. Mededelingen