Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Vld) heeft bij minister Muyters het probleem van het stijgend tekort aan ingenieurs aangekaart. “Ingenieur is al jaren een knelpuntberoep, maar uit nieuwe cijfers blijkt dat het tekort de voorbije jaren is toegenomen. Er wordt momenteel zelfs gesproken over een dramatisch tekort”, zegt Talpe. “Pijnlijk is echter dat ondanks de grote vraag er tegelijk ook ruim 2000 ingenieurs werkloos thuiszitten. Het gaat om oudere ingenieurs tussen de 40 en 60 jaar wiens kennis niet meer up-to-date zou zijn. Bijkomende vormingsinitiatieven vanuit de VDAB kunnen hier een oplossing bieden”.

Eind 2016 telde VDAB 4120 openstaande vacatures voor ingenieurs, een verdubbeling ten opzichte van 2013. Volgens sectorfederatie Agoria is er in werkelijkheid zelfs  sprake van een 5000-tal vacatures, aangezien niet alle bedrijven hun vacatures doorgeven aan VDAB. “Er heerst vooral een tekort aan industrieel ingenieurs: hun aandeel in de vacatures loopt zelfs op tot 90%. Het aantal vacatures voor burgerlijk ingenieur liep terug met 20%”, licht Talpe toe. “Het tekort doet zich het scherpst voelen in West-Vlaanderen, waar de industrieel-technologische kmo’s het uitstekend doen.” Dat er tegelijk tussen de 1800 en 2200 oudere, vooral industrieel, ingenieurs thuiszitten omdat hun kennis niet voldoende bijgeschaafd is, vindt de Ieperse politica een pijnlijke vaststelling.

Talpe verwees vervolgens naar een vaststelling  van het VBO die naast een kwantitatieve (namelijk het te veel aan vacatures en het te kort aan kandidaten) ook een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aan bod aanbrengt. “Enerzijds zou de technische kennis van de ouderen niet meer up-to-date zijn of net te specialistisch. Hier kan levenslang leren het sleutelwoord zijn. Anderzijds is er het ontbreken van de nodige softskills. Dan heb ik het over kunnen samenwerken, hoe solliciteren, empathisch vermogen en andere sociale vaardigheden. Hiervoor kunnen de door de VDAB georganiseerde jobbeurzen en jobevents een waardevol instrument zijn”, aldus het liberale parlementslid.

Tot slot formuleerde Talpe ook nog twee aanbevelingen voor de minister. Als eerste is het voor haar belangrijk om jongeren warm te maken voor technologie. “Jongeren beseffen onvoldoende dat in onze maatschappij quasi overal technologie voor nodig is. We moeten dit terug sexy maken, en zeker ook naar meisjes toe. Daar zit nog heel wat potentieel”, merkt Talpe op. Een ander belangrijk element zijn de stages op de werkvloer. “Eens in opleiding moeten ook meer en langere stages voorhanden zijn en dit in verschillende bedrijven zodat studenten een breder beeld krijgen over de toekomstige jobmogelijkheden. Dat beeld blijkt op vandaag immers vaak te eng.” Talpe spoorde de minister aan om hierover in overleg te treden met minister van Onderwijs Crevits.