Gemeenteraad Ieper – 6/03/17

De bouw van het woonproject op de site van De Meersen-De Looie zal vertraging oplopen door het archeologisch onderzoek. Dat vernam Emmily Talpe van schepen Dehaene na haar vraag naar de status van het project. “Het archeologisch onderzoek is bij het project een enorm onzekere factor in de timing. De Meersen ontsiert op vandaag onze binnenstad, ik hoop dat het stadsbestuur haar volle medewerking zal verlenen opdat dit toch in de snelst mogelijke tijd gerealiseerd kan worden”, aldus Talpe.

De overeenkomst voor de ontwikkeling van De Meersen werd reeds in de gemeenteraad van 7juli 2014 goedgekeurd. Het plan bevat een honderdtal woonheden en voorziet ook commerciële ruimte en een ondergrondse parkeergarage met 130 plaatsen. Vorig jaar werden hiervoor de verkavelings- en de stedenbouwkundige vergunning alsook de milieuvergunning  verleend. Begin 2017 zou de akte vestiging opstal worden verleden, waarmee de projectontwikkelaar het recht krijgt eigendommen te hebben op de grond, die in bezit is van het stadsbestuur.

“Omdat 3D Real Estate reeds sneller wou starten met het archeologisch vooronderzoek verleende het stadsbestuur eind november, in afwachting van de akte vestiging opstal, een bouwrecht. Dankzij dit bouwrecht kon de projectontwikkelaar begin december starten met het graven van archeologische proefsleuven”, aldus Emmily Talpe. “Omdat we hier sindsdien niets meer over vernamen, heb ik het stadsbestuur gevraagd hoe de werken voor het archeologisch proefsleuvenonderzoek verlopen.”

Het antwoord van schepen Dehaene deed Talpe het ergste vrezen over de timing van het project. Het archeologische proefsleuvenonderzoek gaf indicaties dat op de site restanten van een kerkhof, middeleeuwse bewoning en een vroegere abdij of kerk te vinden zijn. De hele zone waar de toekomstige parkeergarage voorzien is, zal dan ook nauwgezet worden onderzocht door archeologen. “Ik drong er bij Schepen Dehaene op aan om het recht van opstal zo snel mogelijk toe te kennen, zodat de afbraakwerken op korte termijn kunnen starten en men het onderzoek kan aanvangen. We moeten proberen de vertraging zo veel mogelijk te beperken, niet in het minst voor geïnteresseerde kopers. Dit project is bovendien ook bepalend voor het uitzicht van onze stad en kan ons centrum een boost geven”, aldus Talpe.