Gemeenteraad Ieper – 6/03/17

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de toekomst van de kazerne in Ieper. Op de gemeenteraad benadrukte Emmily Talpe dat de liberale fractie prioritair streeft naar het behoud van de kazerne in Ieper, niet in het minst omwille van de werkgelegenheid. Ze hoopt dat de meerderheid, die duidelijk goesting heeft om bij een sluiting de gronden aan te snijden, dezelfde houding aanneemt.

Op de gemeenteraad klaagde Vlaams Belang de aanslepende onduidelijkheid over de toekomst van de Ieperse kazerne aan, en riep ze alle partijen en de streekparlementairen op actie te ondernemen. “Vlaams Belang gaat wel erg kort door de bocht door te beweren dat andere partijen bij de pakken blijven neerzitten. Ook Open Ieper pleit immers prioritair voor het behoud van het kazerne”, verduidelijkt Emmily Talpe. “Aangezien het hier om federale materie gaat, kan ik als Vlaams parlementslid hier geen rechtstreekse vragen over stellen aan bevoegd minister Vandeput. Ik deed dat wel via mijn collega, kamerlid Sabien Lahaye-Battheu.” In oktober informeerde Lahaye-Battheu op vraag van Talpe naar de toekomst van de kazerne en benadrukte ze ook het belang van het behoud van de kazerne als werkgever in de regio. “Ze beklemtoont in haar pleidooi ook dat een sluiting een catastrofe zou zijn voor elk van hen, met niet te vermijden sociale drama’s en gevolgen voor de burgerfirma’s die voor de kazerne werken. Dit sluit ook bij wat ik eerder al aanhaalde hier op de gemeenteraad”, zegt Talpe.

Minister Vandeput antwoordde op de vraag dat het niet zijn ambitie is om kwartieren te sluiten, maar dat de bezuiniging (van 31000 naar 25000 personeelsleden) onvermijdelijk een impact zal hebben. “Tot op vandaag – voor zover ons wordt medegedeeld, is men nog steeds aan het werk om een voorstel op te tafel te leggen dat rekening houdt met alle aspecten, ook de sociale”, aldus Talpe. “Wij volgen dit nauw op in Brussel en de bezorgdheden uit onze regio werden meermaals overgemaakt. Wat uiteraard niet betekent dat geen andere al dan niet gezamenlijke initiatieven zouden kunnen genomen worden.”

Verder merkte Talpe nog op dat de goesting van de meerderheid om de gronden rond de kazerne aan te snijden in elk geval bijzonder groot is. “In het lijvige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een bekommernis over het lot van de militairen en behoud van werkgelegenheid op die site alvast nergens te bespeuren. Onze fractie hoopt dat die goesting in de gronden rond de kazerne, geen afbreuk doet aan de houding om volop de kaart te trekken voor het behoud van de kazerne. We begrijpen uiteraard dat het moet opgenomen worden in de herziening van het GRS en wij zien ook wel het potentieel voor Ieper, maar roepen op om geen selffulfilling prophecy in de hand te werken”, besloot het liberale parlementslid.