Gemeenteraad Ieper – 6/03/17

Het In Flanders Fields Museum draaide in 2016 voor het tweede jaar op rij verlies. “Volgens schepen Verschoore is dit deels te wijten aan de terreurdreiging en moet er structureel niets gebeuren. Deze houding verontrust mij. We kunnen er maar beter nu al op anticiperen dat de bezoekersaantallen na de herdenkingen in 2018 verder zullen teruglopen”, reageert Talpe. Het parlementslid verwees aansluitend ook naar de impact van de aanslagen voor de Ieperse horeca- en logiesector, en herhaalde haar vraag voor concrete ondersteuning.

Op de gemeenteraad van maart werd traditioneel het jaarverslag van het In Flanders Fields Museum besproken. Net als in 2015 heeft het museum in 2016 verlies gedraaid. Volgens schepen Verschoore is dit enerzijds te wijten aan de impact van een aantal investeringen, maar anderzijds ook aan een lager bezoekersaantal door de terreurdreiging. Volgens de schepen moet er echter structureel niets veranderen. “De schepen gaat er met andere woorden vanuit dat dit zichzelf herstelt”, zegt Emmily Talpe. “Die houding verontrust mij. We moeten er immers rekening mee houden dat het bezoekersaantal na de grote herdenkingen in 2018 verder zal teruglopen. We kunnen ons daar maar beter op voorbereiden.” Schepen Verschoore reageerde dat de beslissingen voor de beheersovereenkomst voor na 2019 pas in het najaar van 2018 genomen zullen worden, en dat ondertussen reeds werd bespaard in de personeelskosten. Talpe drong er echter op aan om, eerder dan te snoeien in personeel, in te zetten op een beleid dat toeristen aantrekt.
In de marge van vraag blikte het Vlaams parlementslid ook terug naar haar tussenkomst van op de gemeenteraad van april vorig jaar, na de aanslagen in Brussel, over de impact van de terreuraanslagen op de Ieperse horeca en logiessector. “Open Ieper stelde toen de vraag om concrete initiatieven te nemen ter ondersteuning van de toeristische sector, en suggereerde om voor 2016 een vrijstelling op de toeristentaks goed te keuren. Dit werd echter geweigerd door de meerderheid. Schepen Verschoorde verkondigde wel de impact van de aanslagen nauw op te volgen”, verduidelijkt Talpe. De Ieperse politica verwees nu naar recente cijfers van Toerisme Vlaanderen waaruit blijkt dat Brugge, waar men net als in Ieper voor een belangrijk deel leeft van het toerisme, verliezen tot 25% noteerde:  “Sedert eind vorig jaar beteren de cijfers, maar we zijn nog lang niet op het niveau van voor de aanslagen. Gezien de schepen de situatie op de voet opvolgt, wou ik graag van hem weten wat de precieze impact was van de aanslagen in de Ieperse horeca en logiesector in 2016 en de eerste maanden van 2017?” Helaas bleek schepen Verschoore geen concrete cijfers te kunnen geven en bleef hij het antwoord schuldig. Talpe  zal daarom in een schriftelijke vraag de precieze cijfers over de impact van de aanslagen opvragen.